Säteilyturva-logo
Valikko

Älypuhelinten käytön varhain aloittaneiden nuorten mielenterveys on huonompi

10.08.2023

Suomenkielinen käännös: Daniel Lundberg. Lähde: Strålskyddsstiftelsen, Ruotsi www.stralskyddsstiftelsen.se

Lähes 28 000:lle 18-24-vuotiaalle nuorelle tehdyssä laajassa tutkimuksessa kävi ilmi, että älypuhelimen 6-vuotiaana saaneiden mielenterveys on huonompi kuin niiden, jotka aloittivat älypuhelimen käytön 18-vuotiaana. Tulokset vahvistavat monien tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuosien ajan antamat varoitukset.

Tutkimuksen toteutti Sapien Labs, ja se julkaistiin raportissa 15. toukokuuta 2023 Sapien Labsin verkkosivustolla. Tutkimuksessa käytettiin Global Mind Projectin tai Mental Health Million Projectin tietoja. Global Mind Project on maailmanlaajuista mielenterveyttä koskeva jatkuva tutkimus. Tähän mennessä kerätyt tiedot ovat osoittaneet, että nuorten sukupolvien mielenterveys on yleisesti ottaen heikentynyt, ja tämä heikkeneminen on ollut erityisen ilmeistä vuodesta 2010 lähtien. Kansainväliset tutkijat ovat viime vuosina kuvanneet tätä suuntausta toistuvissa tutkimuksissa.

Sapien Labsin tutkijat kysyivät itseltään, mikä on voinut aiheuttaa heikkenemisen tai mikä on voinut vaikuttaa siihen. Yksi ajallisesti samaan aikaan osunut tekijä oli älypuhelinten käyttöönotto.

Älypuhelin aikaisin – huonompi mielenterveys

Uuden tutkimuksen tulokset perustuvat tietoihin, joita kerättiin tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana vuonna 2023. Tutkimukseen osallistuneiden 18-24-vuotiaiden nuorten tietoja mielenterveydestä on koottu ja verrattu tietoihin milloin nuoret saivat ensimmäisen henkilökohtaisen älypuhelimensa.

Tutkijat havaitsivat, että mielenterveys parani mitä vanhempi nuori oli saadessaan ensimmäisen älypuhelimensa ja päinvastoin oli huonompi mitä nuorempi lapsi oli kun hän otti älypuhelimen käyttöön. 74 % niistä nuorista naisista, jotka saivat ensimmäisen älypuhelimensa 6-vuotiaana, koki mielenterveyteen liittyviä vaivoja, kun taas 46 % niistä tutkimukseen osallistuneista nuorista naisista, jotka saivat älypuhelimen vasta 18-vuotiaana koki tämän tyyppisiä vaivoja. Nuorten miesten kohdalla ero ei ollut yhtä selvä; 42 % 6-vuotiaana ja 36 % 18-vuotiaana älypuhelimen saaneista koki mielenterveyteen liittyviä vaivoja.

Itsemurha-ajatuksiin liittyvät ongelmat, aggressiivisuuden tunne muita kohtaan, tunne irrallaan olosta ja hallusinaatiot olivat yleisempiä, mitä nuorempana nuoret saivat ensimmäisen älypuhelimensa. Erot olivat jälleen selvempiä nuorten naisten keskuudessa kuin nuorten miesten keskuudessa.

Mielenterveysongelmien ja iän, jona ensimmäinen älypuhelin saatiin, välinen yhteys säilyi myös silloin kun tutkijat ottivat huomioon lapsuuden aikaiset traumaattiset tapahtumat.

Alla on raportista poimittuja kaavioita, jotka havainnollistavat selviä suuntauksia mielenterveyden heikkenemisessä suhteessa ikään, jolloin tutkimukseen osallistuneet nuoret saivat ensimmäisen oman älypuhelimensa.

Tutkijoiden arvio

Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että mitä vanhempia nuoret olivat saadessaan ensimmäisen älypuhelimensa, sitä vähemmän heillä on ongelmia itsemurha-ajatusten, aggressiivisuuden ja irrallaan olemisen tunteen kanssa. Lisäksi tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että matkapuhelimen käytöllä lapsuudessa on kumulatiivinen vaikutus, erityisesti naisilla. Vaikka tulokset eivät todista lopullista yhteyttä, vaihtoehtoiset selitykset ovat epätodennäköisiä.

”Nämä tulokset viittaavat lapsuudessa käytettyjen älypuhelinten kumulatiivisiin vaikutuksiin psyykkiseen hyvinvointiin, jotka eroavat tyypillisistä masennus- tai ahdistusoireista. Yhdessä nämä tulokset kuvaavat myös maailmanlaajuisen väestön asteittaista siirtymistä kohti väestöä, jonka sosiaalinen kapasiteetti ja sietokyky ovat heikentyneet ja jolla on sitä useammin itsemurha-ajatuksia ja aggression tunteita muita kohtaan, mitä nuorempi ikä oli ensimmäisen älypuhelimen hankkimishetkellä.”

Varoitukset lapsista ja matkapuhelimen käytöstä

Tutkijat ja asiantuntijat ovat jo vuosia varoittaneet matkapuhelimen käytön terveysvaikutuksista lapsille, muun muassa siihen tosiasiaan liittyen, että lapset altistuvat haitalliselle mikroaaltosäteilylle. Lapset ovat erityisen herkkiä, heidän aivonsa imevät enemmän säteilyä ja heidän hermostonsa kehittyy jatkuvasti, mikä tekee heistä alttiimpia haitallisille vaikutuksille. Lääkärit, tiedemiehet ja asiantuntijat ovat myös varoittaneet varhaisessa iässä tapahtuvan näytön käytön vaikutuksista aivojen kehitykseen ja mielenterveyteen. Tässä muutamia esimerkkejä:

2000: Britannian hallituksen tutkimuksessa, niin sanotussa Stewartin raportissa, suositeltiin, että alle 16-vuotiaat lapset eivät saisi käyttää matkapuhelimia. Linkki

2005: Itävaltalaiset lääkärit: alle 16-vuotiaiden lasten ei pitäisi käyttää matkapuhelimia. Linkki

2011: Venäjä. Alle 18-vuotiaiden ei pitäisi käyttää matkapuhelimia. Linkki

2013: Matkapuhelimen runsas käyttö lisää mielenterveysongelmien riskiä. Linkki

2016: Matkapuhelimet ja tabletit heikentävät lasten unta. Vahva ja yksiselitteinen yhteys tutkimuksissa. Linkki

2016: Ranskan viranomainen varoittaa lasten matkapuhelimen käytön vaaroista. Linkki

2017: Lastenlääkärit: Paljon ruutuaikaa on pahaksi lasten aivoille. Linkki

2017: Professori: Ruutujen laittaminen lasten eteen on rikos. Linkki

2017: Venäjä: Rajoita lasten ruutujen ja matkapuhelinten käyttöä. Linkki

2017: Avoin kirje Gustav Fridolinille. Lapset ja opettajat altistuvat terveysriskeille. Linkki

Lähteet: Sapien Labs: Age of First Smartphone/Tablet and Mental Wellbeing Outcomes (pdf).


Me Suomen Säteilyturva ry:ssä kannatamme langallisia verkkoja ilman langattomia signaaleja. Olemme omistaneet erillisen sivun kouluille, sivuillamme kohta Koulut. Sivuillamme kohdista Terveys ja Tietomateriaali voit lukea langattomien signaalien vaikutuksesta terveyteen. Esim. teknisiä ratkaisuja löydät kohdasta Riskienhallinta. Videot-kohdasta löytyy informatiivisia videoita. Mitä viranomaiset ja valmistajat sanovat? Ota selvää esitteestämme.


Suomen Säteilyturvan jäseneksi

Aktivoidu sinäkin – tule mukaan huolehtimaan meidän kaikkien tulevaisuudesta

Liittymällä yhdistyksemme jäseneksi voit omalta osaltasi vaikuttaa turvallisemman tulevaisuuden luomiseen.

Voit myös liittyä pelkästään sähköpostilistalle ja auttaa meitä yhdistyksellemme tärkeitä asioita.