Säteilyturva-logo
Valikko

Lahjoita – tue toimintaamme

Tavoitteemme on tiedottaa radiotaajuisen säteilyn (”mobiilisäteilyn”) ja matalataajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista suurelle yleisölle ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että sitä muutetaan enemmän ihmisiä ja luontoa suojelevaan suuntaan. Keskeistä toiminnassa on opastus ja koulutus teknologian terveellisemmästä käytöstä.

Pankkiyhteys

Tuensaaja: SuST

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki  FI82 5162 0020 3714 83

Maksuviesti: Lahjoitus

(Y-tunnus 3195215-1)

Rahankeräyslupa

Poliisi on myöntänyt meille rahankeräysluvan 11.03.2022, luvan numero RA/2022/39.

Hakijan toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

a) tiedottamista kansalaisille, varsinkin nuorille, sähkömagneettisten kenttien/säteilyn haittavaikutuksista,

b) tutkimusta ja valistusta siitä, miten säteilyn seurauksia voi ennaltaehkäistä, lievittää tai hoitaa,

c) säteilyn tasojen mittausta/kartoitusta eri asutusalueilla turvallisten alueiden löytämiseksi,

d) tiedotusta jäsenille ja muille alueista, joissa säteily on vähäistä ja miten sitä voi välttää tai alentaa,

e) päättäjien ymmärrystä säteilyn aiheuttamista terveyshaitoista päätöstentekoa varten,

f) säteilystä sairastuneiden perusoikeuksien toteutumista Suomessa,

g) keskustelua sairastuneiden vaikeasta tilanteesta, ja miten sitä voi parantaa,

h) yhteistyötä lääkärien ja tutkijoiden kanssa yhdistyksen jäsenten ja kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi.

Yleishyödyllisenä toimijana yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan kestävän ympäristön aikaansaamiseksi, varsinkin koskien ihmisten ja eläinten altistumista sähkömagneettisille kentille yhteiskunnassa. Säteilyyn liittyviä asioita tuodaan esille ja julkisen keskustelun alle eri tiedotuskanavien kautta tarkoituksena saada aikaan muutoksia nykytilanteeseen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja tiedotusvälineisiin, päättäjiin, virkamiehiin, alan muihin yhdistyksiin ja vaikuttajiin ja seuraa alan tieteellistä tutkimusta. Yhdistys myös pyrkii kokoamaan yhteen ja tukemaan säteilystä sairastuneita ihmisiä. Yhdistys jakaa tietoa säteilyn terveysvaikutuksista esim. nettisivujen kautta ja voi lisäksi harjoittaa muuta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus

Kerättävät varat käytetään perhe- ja koulukampanjoiden rahoittamiseen. Kampanjoita toteutetaan lähettämällä suoria postituksia kouluihin, vaikuttamalla sosiaalisen media kautta sekä lehdistötiedottamisella. Varoja käytetään edellä mainitusta toiminnasta aiheutuviin paino- ja postikuluihin sekä some-kampanjan kuluihin. Varoja voidaan käyttää myös puolipäivätoimisen toiminnanohjaajan / tiedottajan palkkakuluihin. Tiedottajan tehtävä on kääntää maailmalta tulevaa tutkimustietoa suomeksi ja toimittaa sitä eteenpäin viranomaisille, medialle ja kouluihin.