Säteilyturva-logo
Valikko

Langattomien verkkojen riskejä koskevaa tutkimustietoa vähätellään EU:ssa

23.09.2022

Kuva: 4G/5G-lähettimiä katolla.

Suomenkielinen käännös: Marita Niemelä

Suomen Säteilyturvan puheenjohtaja, professori Rainer Nyberg, on uuden tieteellisen katsauksen ensimmäinen kirjoittaja. Hiljattain julkaistu tutkimusraportti (jonka löydät tästä doi.org/10.1515/reveh-2022-0106) osoittaa, että Euroopan unioni pitää taloudellisia tekijöitä tärkeämpinä  kuin kansanterveyden turvaamista langattomien teknologioiden käyttöönotossa. Raportti perustuu yli 100 tieteelliseen ja oikeudelliseen asiakirjaan. EU:n oikeuskäytännössä vaaditaan kuitenkin päinvastaista, että kansanterveyden suojelu … on asetettava taloudellisten näkökohtien edelle.

Yli 400 tutkijan ja lääkärin tukema 5G Vetoomus (www.5gappeal.eu) on lähetetty Euroopan komissiolle kuusi kertaa vuodesta 2017 lähtien. Joka kerta on siteerattu uusia tutkimustuloksia, jotka osoittavat langattoman teknologian aiheuttavan monenlaisia haittoja alle ns lämpövaikutusmekanismin. Osoitettuja riskejä ei kuitenkaan ole EU:n komissiossa haluttu ottaa vakavasti. EU:n vastauksissa on toistunut teollisuuden kanta, jonka mukaan haittoja ilmenee vain, jos säteily aiheuttaa kudoksissa riittävää lämpenemistä.

Tutkimuskatsaus osoittaa kuitenkin selvästi, että langattomat signaalit aiheuttavat monia muitakin biologisia vaikutuksia kuin lämpöä. Ne vahingoittavat ihmisiä, kasveja, eläimiä ja hyönteisiä. Langattomia laitteita otetaan jatkuvasti yhä enemmän käyttöön, mikä lisää valtavasti altistumistamme langattomille signaaleille. Turvallisemmat ja energiaa säästävät vaihtoehdot, kuten kaapelit ja valokuituverkot, ovat jäämässä sivuun teollisuuden kehittäessä pääasiassa langatonta tekniikkaa.

Viranomaisten pitäisi lopultakin ottaa langattomien verkkojen haittoja osoittavat todisteet tutkinnan alle, kyseenalaistaa 5G-teknologian turvallisuus ja olla varovainen säteilytasojen määrittelyssä. Ihmiskunnan ja luomakunnan terveys ja hyvinvointi pitäisi nostaa tärkeämmäksi tekijäksi kuin teknologiateollisuuden kehitys ja taloudelliset edut. Tätä myös EU:n lainsäädäntö edellyttää. Lakien tarkoituksena on pitää ihmisten ja ympäristön terveys etusijalla teollisuuden voittojen sijasta scifi-tulevaisuudessa.

Suomen Säteilyturva ry