Säteilyturva-logo
Valikko

Tavoitteemme

Visio

Yhdistyksen visiona on maailma, jossa on hyvä elää ja jossa luonnon ja ihmisten hyvinvointi on asetettu kaupallisten intressien edelle.

Missio

Tiedottaa radiotaajuisen säteilyn (”mobiilisäteilyn”) ja matalataajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista suurelle yleisölle ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että sitä muutetaan enemmän ihmisiä ja luontoa suojelevaan suuntaan. Keskeistä toiminnassa on opastus ja koulutus teknologian terveellisemmästä käytöstä.

Tavoitteet käytännössä

(Edellä sanalla säteily tarkoitettiin radiotaajuista säteilyä eli mobiilisäteilyä)