Säteilyturva-logo
Valikko

Euroopan komissio on rekisteröinyt kansalaisaloitteen Stop (((5G)))) – Stay Connected, But Protected.

19.10.2021 EU Stay connected but protected

Euroopan komissio päätti 7. lokakuuta 2021 rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Stop (((5G))) – Stay Connected But Protected”. Aloitteen järjestäjät pyytävät komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä kaiken elämän suojelemiseksi nykyistä paremmin radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien ja mikroaaltosäteilyn tietyiltä väitetyiltä riskeiltä sekä 5G:n ja siihen liittyvän digitalisoinnin tietyiltä väitetyiltä ympäristövaikutuksilta. Lisäksi aloitteessa pyydetään varmistamaan suoja kyberrikollisuudelta ja tehokas henkilötietojen suoja, kun tietoja käsitellään näillä uusilla viestintäteknologioilla..

Euroopan komissio katsoo, että eurooppalainen kansalaisaloite täyttää asiaankuuluvassa lainsäädännössä säädetyt muodolliset edellytykset sille, että aloite on oikeudellisesti pätevä. Tässä vaiheessa komissio ei kuitenkaan ole analysoinut ehdotuksen sisältöä.

Nyt kun aloite on rekisteröity, järjestäjät voivat alkaa kerätä allekirjoituksia kaikilta kansalaisilta kaikissa EU-maissa. Jos kansalaisaloite saa yhteensä miljoona allekirjoitusta vähintään seitsemästä EU-maasta vuoden kuluessa, komission on arvioitava sen sisältö yksityiskohtaisesti ja otettava asia käsiteltäväksi. Tämän jälkeen komissio voi päättää, jatkaako se aloitetta vai ei, mutta sen on joka tapauksessa perusteltava päätöksensä. Lue lisää siitä, mitä komissio sanoo kansalaisaloitteesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4995

Suomi on yksi niistä seitsemästä vastuumaasta, jotka ovat mukana järjestämässä EU:n kansalaisaloitetta, Suomen Säteilyturva ry:n sihteeri Ann-Katrine Backman on ollut mukana kansalaisaloitteen laatimisessa. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_fi

Kun Euroopan komissio on rekisteröinyt aloitteen, järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa päättää, milloin vetoomus alkaa. Järjestäjillä on sitten 1 vuosi aikaa kerätä 1 miljoona allekirjoitusta. Alustavasti on päätetty, että nimien keräys alkaa 1. maaliskuuta 2022.