Säteilyturva-logo
Valikko

Pohjoismainen vetoomus säteilystä syntyvien vaarojen ehkäisemiseen

17.04.2023

Langattoman teknologian mikroaaltosäteilyä koskevan sääntelyn tiukentaminen

Suomenkielinen käännös: Marita Niemelä ja Sähköherkät ry.

Suomen Säteilyturvayhdistys julkaisi kahdeksan muun pohjoismaisen yhdistyksen kanssa tieteellisen artikkelin sähkömagneettisen säteilyn riskeistä ja erityisesti 5G:n myötä käyttöön otettavista uusista korkeammista taajuuksista. Artikkeli julkaistiin tieteellisessä Annals of Clinical and Medical Case Reports –lehdessä tammikuussa 2023. Artikkelin aloitteentekijänä toimi Ruotsin Säteilyturvayhdistyksessä toimiva Mona Nilsson. Professori Lennart Hardell osallistui artikkelin suunnitteluun muutaman muun asiantuntijan, mukaan lukien yhdistyksemme (SuST) puheenjohtajan, emeritusprofessori Rainer Nybergin, kanssa. Alkuteksti on luettavissa täällä.

Artikkelin otsikossa todetaan, että kaikki yhdeksän säteilysuojeluyhdistystä vaativat langattomille tek-nologioille tiukempia säteilyrajoituksia ja 5G:n laajentamisen pysäyttämistä. Linkki artikkeliin on alla. Artikkelin viesti on myös yhdenmukainen jo vuonna 2017 EU:lle osoitetun 5G-vetoomuksen kanssa, minkä nyt 430 tiedemiestä ja lääkäriä (joista 80 professoria) ovat vahvistaneet.


”Langattoman teknologian säteilystä aiheutuvien terveysriskien parissa toimivat järjestöt vaativat yhteisessä kannanotossaan, että langattoman teknologian mikroaaltosäteilyä koskevaa sääntelyä on tiukennettava ja 5G:n jatkuva laajentaminen on pysäytettävä. Kaksi ensimmäistä tähän mennessä tehtyä, viime vuodelta olevaa, tutkimusta 5G:n vaikutuksista ovat osoittaneet, että 5G-tukiasemat aiheuttavat terveyshaittoja ihmisille ja että eläinkokeissa 5G-säteily on vahingoittanut aivojen hermosoluja. Havaitut aivovauriot voivat lopulta johtaa Alzheimerin tautiin ja muihin neurologisiin sairauksiin.” Strålskyddsstiftelsen, Ruotsi


Vetoomus noudattelee monien muiden samantyyppisten vetoomusten linjoja. Yhteenveto vetoomuksen neljästä vaatimuksesta:

  1. On säädettävä uudet raja-arvot, jotka ovat tuhansia kertoja voimassaolevia raja-arvoja matalampia ja jotka suojaavat toteen näytetyiltä terveys- ja ympäristöriskeiltä. Tähän tehtävään täytyy määrätä asiantuntijoita, joilla ei ole siteitä alan teollisuuteen. Mukaan työhön on otettava tutkijoita, jotka ovat osoittaneet, että säteilyn riskit paljon nykyisiä raja-arvoja matalammillakin altistustasolla ovat huomattavia.
  2. 5G-verkkojen rakentaminen on pysäytettävä siihen asti kunnes riippumaton työryhmä on arvioinut riskit. Tässäkin arviointityössä on käytettävä alan teollisuudesta riippumattomia tutkijoita, ja mukaan on otettava niitä tutkijoita, joiden tutkimusten mukaan riskit ovat huomattavia.
  3. Vahinkojen ehkäisemiseksi riskeistä on tiedotettava kaikilla yhteiskunnan tasoilla, esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmän piirissä, kouluissa, esiopetuksessa ja julkishallinnon yleisillä tiedotuskanavilla.
  4. Ihmisten ja ympäristön terveyden suojelemiseksi on käytettävä parasta mahdollista teknologiaa. On asetettava etusijalle kaapelivälitteinen teknologia, joka säteilyriskien kannalta on turvallisinta.

Vaatimuksia perustellaan seuraavasti:

  • mittausten mukaan säteily on voimakkaasti lisääntynyt
  • tutkimukset osoittavat merkittäviä haittavaikutuksia
  • on viitteitä myös eläinkunnalle aiheutuvista haitoista
  • vanhentunut säännöstö sallii vaarallisen voimakkaan säteilyaltistuksen
  • lääkärit, tutkijat ja kansanedustajat ovat vedonneet paremman säteilyturvallisuuden puolesta
  • viranomaiset suhtautuvat säteilyriskeihin ja paremman suojan vaatimuksiin piittaamattomasti

Vaatimusten käännös: Sähköherkät ry

Vetoomuksen allekirjoittajalista on melkoinen valikoima pohjoismaisia alan toimijoita (organisaatioiden nimet tässä ruotsiksi):

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, Sverige
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige
Nigel Wells, Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige
Rainer Nyberg, Finlands Strålskydd rf, Finland
Jussi Hirvi, Elöverkänsliga i Finland rf, Finland
Sissel Halmøy och Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norge
Solveig Glomsrød, FELO, Norge
Pernille Schriver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark


Koko vetoomus ruotsiksi pdf-muodossa.

Uusi versio 2. maaliskuuta 2023, Annals of Clinical and Medical Case Reports. (pdf)

The Defender julkaisi 9. maaliskuuta haastattelun, jossa haastateltiin Mona Nilssonia Ruotsin säteilysuojelusäätiöstä (Strålskyddsstiftelsen) ja tohtori Lennart Hardellia Forskningsstiftelsen Miljö & Cancer:ista.