Säteilyturva-logo
Meny

Föreningen och dess verksamhet

Finlands Strålskydd rf.

Finlands Strålskydd rf. är en förening som grundades 2021. Syftet med föreningen är att informera allmänheten om hälsoeffekterna av radiofrekvent strålning (”mobilstrålning”) och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, och att försöka påverka lagstiftning så att den skyddar människor, djur och natur. Centralt i verksamheten är vägledning och utbildning om hälsosammare användning av teknik.

Föreningsregler

Föreningens kontaktuppgifter:
E -post: posti [at] sust.fi

Föreningens styrelse och medhjälpare

Årsberättelse år 2021

Årsberättelse år 2022

Bli medlem

Aktivera dig du också – ta hand om allas vår framtid

Genom att gå med i vår förening kan du bidra till en säkrare framtid.

Du kan även välja att bara gå med i e-postlistan och hjälpa oss att sprida föreningens budskap.