Säteilyturva-logo
Meny

Målsättning

Vision

Föreningens vision är en värld där livet är gott och där naturens och människornas välbefinnande går före kommersiella intressen.

Målsättning

Att informera myndigheter och medborgare om skadliga effekter av radiofrekvent strålning (”mobilstrålning”) och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och att försöka påverka lagstiftningen så att den blir mer skyddande för människor och natur. En viktig del är utbildning och träning i hälsosam användning av tekniken.

Målen i praktiken

(Ovan används ordet strålning för att hänvisa till radiofrekvensstrålning, alltså mobilstrålning.)