Säteilyturva-logo
Meny

PRESSMEDDELANDE: Speciellt barnens hälsa oroar den nya föreningen Finlands Strålskydd, som fokuserar på hälsa och miljö

26.09.2021 Lehdistötiedote

Genom att främja digitaliseringen i vårt samhälle har vi glömt att människan är en elektrisk varelse vars hjärna och hjärta arbetar med extremt svaga elektriska strömmar och lätt störs av yttre fält. Vi kommer därför att främja lagstiftning som skyddar hälsan och samarbeta med myndigheterna för att uppnå en hållbar miljö och sundare gränsvärden.

Vi övervakar noggrant forskning på området och genomför forskningsöversikter. WHO IARC klassificerade redan 2011 radiofrekvent strålning och lågfrekventa magnetfält 2002 i kategorin: möjligen cancerframkallande. Mängden av radiofrekvent (mobil) strålning i skolor, hem och arbetsplatser har ökat under de senaste fem åren.

Vårt folkhälsoarbete omfattar utbildning. Våra utvecklings-och utbildningsmål är till en början hälsosammare skolor och daghem. Vi är en partner i detta för lärare och myndigheter, i tillämpningen av hälsosammare teknik. Exempel är: Frankrike, vars klassrum har Wi-Fi routrar avstängd när dom inte behövs för undervisning. Vi har erfarenhet inom detta område av riskhantering över 10 år i lärarutbildning och webinarier.

Mobiltillverkarna varnar för att hålla din mobiltelefon nära hjärtat och pacemakers. Vår hemsida ger tekniska tips och idéer för att skydda din hälsa och dina nära och kära.

När det gäller miljön har antalet bin och många andra insekter minskat, medan mobilstrålningsnivåerna har ökat till och med tusen gånger i tätorter. På många ställen överskrider de mobilstrålningsnivåerna i Finland redan de högsta tillåtna gränserna i Italien och Schweiz. Vår förening mäter och övervakar ständigt dessa nivåer.

Vi samarbetar internationellt med ledande organisationer i regionen, till exempel med amerikanska Environmental Health Trust.

Vi välkomnar nya medlemmar till vår verksamhet.

Du kan kontakta oss i Finlands Strålskydd rf (Suomen Säteilyturva ry) och följa oss på sociala medier.

Information på svenska: sust.fi/sv , E-mail: posti [at] sust.fi