Säteilyturva-logo
Meny

Smartmobilen avstängd eller offline i skolan!

15.09.2023

Videon är gjord av ingenjör Martina Lampero

Varför är det viktigt att skolelevers smartmobiler är helt avstängda eller åtminstone i flygplansläge/offline under skoldagen? Jo, för att smartmobilernas aktiva appar lever sitt eget liv i fickor och skolväskor. Med hjälp av en strålningsmätare ser vi att en smartmobil kan avge hög strålning varje sekund, även då den inte används. I videon visas hur man minskar strålningen från en smartmobil och därmed förlänger batteritiden och sparar el.

Innehåll:

1. Smartmobilers inverkan på kroppen

2. Tips hur man minskar strålning och sparar el (vid tiden 3:29)

3. Mätning av strålning från mobiler och hörlurar (vid tiden 7:22)

4. Tips från Microsofts tidigare chef (vid tiden 18:55)

5. Vad skriver tillverkare och myndigheter? (vid tiden 21:05)

6. Forskning, boktips och organisationer (vid tiden 23:23)

Text från videon:

1. Smartmobilers inverkan på kroppen

Vanliga samtal och textmeddelanden fungerar via mobilnätverk, utan mobildata. Mobiler använder internet via mobildata från master eller via wifi från lokala nätverk. Bluetooth används t.ex. för trådlösa hörlurar.

Varför är det viktigt att smartmobiler är helt avstängda eller i flygplansläge under skoldagen?

En smartmobil kan avge hög strålning varje sekund, även då den inte används.

Trådlösa hörlurar som är intryckta i öronen kommer närmare hjärnan…

Människan är en elektrisk varelse vars hjärna och hjärta arbetar med extremt svaga elektriska strömmar och störs lätt av yttre fält.

Trådlösa signaler kan orsaka:

 • Huvudvärk
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesproblem
 • Depression
 • Psykiska hälsoproblem
 • Sömnproblem och trötthet

Mobilappar lever sitt eget liv i fickor och skolväskor.

Därför borde smartmobiler vara helt avstängda eller i offlineläge under skoldagen!

Lärarnas mobiler borde ha mobildata, wifi och bluetooth avstängt.

Elever som lämnar mobilen utanför klassrummet presterar bättre än de som har mobilen med sig på ljudlöst läge i fickan! Källa: Boken Skärmhjärnan, Anders Hansen, överläkare i psykiatri.

Mobilfängelse för fokustjuvar.

Låt inte telefonen hindra motion. Se rolig video här från ”Skolan i rörelse”.

Back to basics – knappmobilen tillbaka!

2. Tips hur man minskar strålning och sparar el

Mobildata, hög strålning vs. Flygplansläge, låg strålning

Vanliga samtal och textmeddelanden fungerar utan mobildata, wifi och bluetooth.

OBS! Kolla GPS-klockor / smartklockor, att t.ex. bluetooth inte är aktivt i onödan.

SPARA EL!!!

 • Stäng av mobilidata, wifi och bluetooth!
 • Använd energisparläge och datasparare!
 • Stäng av platstjänst!
 • Batteritiden förlängs och strålningen minskar.

På nya 5G-mobiler rekommenderar vi att ändra från 5G-läge till 4G- eller 3G-läge. Den bästa av dessa är 3G, som tyvärr snart kommer att fasas ut helt och hållet.

Android: Så här ändrar man från 5G-läge till 4G/3G-läge. Genom att välja ”Datasparare” minskar du på användningen av mobildata.

iPhone: Så här ändrar man från 5G till 4G/3G-läge och aktiverar ”Låg dataförbrukning”.

Apparater som avger trådlösa signaler

Minska strålning och spara el! Kabelburna nätverk till datorer och mobila enheter bör prioriteras i skolorna.

Bärbar dator kopplad till kabelburet nätverk via en adapter. Wifi och bluetooth AV. Flygplansläge PÅ. Stäng av wifi – använd kabel!

iPhone och iPad går att ansluta via en adapter till kabelburet nätverk.

Många Samsung mobiler går att surfa på via adapter + kabel.

Använd en kabel mellan mobilen och högtalaren så undviker du bluetooth-strålning.

Ladda ner och lyssna/titta på musik/filmer i offlineläge.

Främsta IT-ledarnas regel nr 1: Inga skärmar i sovrummet.

3. Mätning av strålning från mobiler och hörlurar

Hållare för mobilen och mätaren.
Mätavstånd 12 cm, som en våglängd.
OBS! Bokhögen och bordet absorberar en del av strålningen.

Mätning av högfrekventa radiovågor med mätaren Safe and Sound Pro II.

I DENNA VIDEO:

 • 4G = 2,6 GHz (våglängd 11,5 cm)
 • Wifi = 2,4 GHz (våglängd 12 cm)
 • Bluetooth = 2,4 GHz (våglängd 12 cm)

Mätarens frekvensområde: 200 MHz – 8 GHz.

Mätarens maxvärde: 3 180 000 μW/m² = 3180 mW/m² = 3,18 W/m²

Effekttäthet μW/m², mikroWatt/kvadratmeter

OBS! Ibland avger mobilen hög strålning även då mobildata, wifi och bluetooth är avstängt… Flygplansläge är säkrast!

iPhone snabbmeny: Vit wifi-ikon = ”Kopplar från närliggande Wi-Fi tills imorgon”. Gå till inställningar för att stänga av wifi helt. I flygplansläge går det att stänga av wifi helt via snabbmenyn!

iPhone snabbmeny: Vit bluetooth-ikon =”Kopplar från Bluetooth-enheter tills imorgon”. OBS! Mobilens bluetooth lämnar PÅ! Gå till inställningar för att stänga av bluetooth.

Mätningarna visar att mobildata, wifi och bluetooth överstiger rekommenderade gränsvärden från BioInitiative, Österrike, EUROPAEM, Byggnadsbiologerna i Tyskland och Europarådet.

Gränsvärden – rekommendationer

The BioInitiative Report 2012: 3 μW/m²

Salzburg, Österrike 2002: 1 μW/m². ( = 0,02 V/m) Gäller för exponering inomhus 24/7.

Europarådet 2011: 100 μW/m²

EUROPAEM 2016:

Byggnadsbiologernas riktlinjer för sovplatser var det är viktigast att ha låga nivåer!

I Finland tillämpas ICNIRP:s alltför höga gränsvärden som endast baseras på direkt uppvärmning av kroppen och som tar inte hänsyn till långsiktiga biologiska effekter av strålning.

Extra: ICNIRP är en liten krets av insiders som förkastar alarmerande forskning.

Extra: ICNIRP beaktar enbart direkta uppvärmningseffekter, inte andra långtidseffekter. Mobilers gränsvärden för strålning (SAR) baseras på temperaturökningen under tiden 6 eller 30 minuter i ett fantom, föreställande huvudet och övre kroppsdelen, fyllt med en vätska. Det högsta SAR-värdet i EU som en telefon får avge är 2,0 W/kg vid huvud eller överkropp, och 4 W/kg om man håller mobilen i handen.

4. Tips från Microsoft tidigare chef

Frank Clegg var under många år VD för Microsoft Kanada. Microsoft är ett av världens största företag verksamt inom trådlös datateknik. Clegg är en ”whistleblower” och leder organisationen Canadians for Safe Technology (C4ST).

1. Håll mobiltelefoner på avstånd från huvudet (använd högtalare eller AirTube-hörlurar, inte bluetooth) och inte i fickan, bh:n eller kläder.

2. Barn borde inte vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller surfplatta. Mobiler och plattor borde inte användas som leksaker.

3. Vidarekoppla samtal från din mobil till trådbunden telefon när du är hemma.

4. Ta bort wifi från ditt hem. Om det inte går, stäng av det när det inte används. Lägg åtminstone wifi på timer eller stäng av det varje natt. Sätt det inte var någon exponeras hela dagen, som i ett sovrum eller arbetsrum.

5. Sov inte med en aktiv mobiltelefon nära dig. Använd flygplansläge.

5. Vad skriver tillverkare och myndigheter?

Tillverkare av trådlösa internet-enheter varnar i handböckerna: ”Trådlösa enheter ska alltid installeras så långt borta från användaren som möjligt och bör inte installeras i barns eller ungdomars sovrum.”

I mobilhandböcker står det att enheten ska placeras minst 1,5 cm från kroppen.

Följande info fanns på Finlands myndighet för strålsäkerhet STUK:s sida tidigare år 2023:

STUK rekommenderar att man undviker onödig exponering för strålningen från mobiltelefoner och att det är bra att begränsa speciellt den strålning som barn utsätts för.

STUK: ”Vid dålig täckning, till exempel i ett slutet utrymme såsom en bil, avger enheten mycket starkare strålning än vid bra täckning.”

Speciellt i fordon lönar det sig att använda offlineläge.

Sveriges myndighet för strålsäkerhet:

– Använd handsfree eller mobilens högtalarfunktion och håll ut mobilen från kroppen under samtal. Rekommendationen gäller särskilt för barn.

– Forskningsstudier har upprepat rapporterat en observation av tecken på ökad OXIDATIV STRESS i djurstudier som ett resultat av radiovågsexponering även under gällande riktvärden.

WHO:s IARC klassificerade redan år 2011 radiofrekvent strålning (mobilstrålning) i kategorin möjligen cancerframkallande.

6. Forskning, boktips och organisationer

Trådlösa onaturliga signaler kan orsaka:

 • Ögonskador
 • Hjärtbesvär
 • Hudbesvär
 • Tinnitus
 • EEG-förändringar på hjärnfilm
 • Tumörtillväxt
 • Fertilitetsproblem
 • DNA-skador

På sidan emf-portal.org finns samlat vetenskapliga forskningsdata om effekterna av elektromagnetiska fält. Skriv i sökfältet t.ex. ”fertility AND WLAN”, ”oxidative stress AND WLAN”. (WLAN = wifi)

Boktips

 • Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal, 2010, av Mona Nilsson, miljöekonom och journalist.
 • Overpowered, 2014, av professor Martin Blank, PhD, fysisk kemi.
 • Sähköä ilmassa, 2015, Erja Tamminen.
 • Kun säteily satuttaa – Sähköherkkien selviytymistarinoita, 2012, Anelma Järvenpää-Summanen och Hanna Nurminen.
 • Lähde sinäkin ÄLYN JÄLJILLE, 2018. Berättelsen för barn är skriven av ämnesläraren Laura Lindgren, medan informationsavsnittet för lärare om teknikens hälsoeffekter är skrivet av läkare Salla Wilskman och tandläkare Nina Soukka.

Organisationer i Finland

Organisationer i Sverige

Forskare fil.dr Mikko Ahonen berättar om elektromagnetiska spektrumet.

Emeritusprofessor Rainer Nyberg berättar om länders olika referensvärden.

I Finland och Sverige baseras gränsvärdet på rekommendationer från den internationella organisationen ICNIRP.

Föreningens strålningsmätare

Tillsammans kan vi göra förändring!

Föreningens medhjälpare. Tillsammans kan vi göra förändring!

Du kan stöda vårt infoarbete genom att bli medlem eller donera! Tack!

Flera tips finns på sust.fi i menyn ”Skydda dig

Videon är gjord av ingenjör Martina Lampero


10 råd om mobilen – från Wiens läkarförening, Österrike

Vi på föreningen Finlands Strålskydd förespråkar kabelburet nätverk, utan trådlösa signaler. Vi har tillägnat en egen sida för Skolor. På våra sidor Hälsoinfo och Faktablad kan du läsa om trådlösa signalers inverkan på hälsan. På vår sida Filmer finns informativa videomaterial.


SuST/FiSS broschyr att sprida. Finns även i A4-storlek som tredelad broschyr att printa och vika ihop. (2 sidor)