Säteilyturva-logo
Meny

Strålningsfri skola

Vad skulle det hända om vi, med några mycket enkla åtgärder, avsevärt förbättrar hälsan, koncentrationen och minnet hos elever och lärare? Skulle en sådan åtgärd ge oss betydligt bättre lärande? Och samtidigt förhindra allvarliga, efterföljande sjukdomar?

Många länder (t.ex. Frankrike, Cypern, Ryssland, Tyskland och Kina) har uppnått utmärkta resultat genom att begränsa användningen av mobila enheter i skolor, investera i fiber- och Ethernet-nätverk, minimera riskfyllda Wi-Fi-nätverk och i allmänhet lära ut hälsosammare metoder.

Vår kampanj kommer också att åtföljas av ett kommande medborgarinitiativ, vars behov kommer att förklaras nedan.

Hälsorisker vid radiofrekvent strålning (”mobilstrålning”, mikrovågstrålning)

Radiofrekvent strålning har klassificerats av WHO/IARC som ”möjligen cancerframkallande”. Några av forskarna skulle redan höja den riskklassificeringen med tanke på risken för andra allvarliga sjukdomar. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas, både för elevernas mobiltelefoner, för installation av Wi-Fi-routrar i skolan, bärbara datorer, surfplattor och mobilmaster/basstationer. I Finland fungerar många skolor som basstationer för mobiltelefoner, i motsats till Europarådets rekommendationer och varningar. Skolgårdar borde också vara hälsosamma och stödjande för återhämtning.

Farliga strålningsnivåer i klassrum

Ett klassrum med en Wi-Fi-router och dussintals mobila enheter är en strålningskammare där elever och lärare utsätts för riskfylld mikrovågsstrålning skoldag. I många skolor i Finland är Wi-Fi-routrarna installerade direkt ovanför barnens huvuden.

I Tyskland rekommenderas att WiFi-routrar installeras utanför klassrummet och inte i direkt närhet av barn. Trådbundna fiber-och Ethernet-lösningar är å andra sidan säkra.

Varför driver man på trådlösa lösningar i Finland, när man samtidigt försöker begränsa dem i andra länder?

Minimera beroende

När eleverna ständigt har mobildata, Wi-Fi och Bluetooth på i sina fickor, orsakar det en konstant översvämning av information som leder till koncentrationssvårigheter. Det är uppenbart att vissa barn är beroende av att ständigt kontrollera, även varje minut, vad nytt som har hänt på webben.

Psykiska problem och depression ökar i en oroande takt i Finland och även skolan bör vara en plats för att bromsa missbruk och depression.

Hög skärmtid

Epidemiologiska studier har redan bevis för att mer än 30 minuters daglig mobiltelefonanvändning mot kroppen är hälsofarlig. Om man har mobildata/Wi-Fi ständigt på, är denna exponering redan många timmar per dag. Ofta i denna användning finns problemet med ”blandad användning” på flera skärmar. Efter mobiltelefonen flyttar man till läsplattor och bärbara datorer. När mobildata och Wi-Fi fortfarande är igång på natten i mobilen på nattduksbordet och appar hämtar innehåll via trådlöst internet nästan varje sekund, så leder det till kronisk belastning på kroppen.

Bättre arbetsro

När mobiltelefoner och WiFi-routrar är avstängda under skoldagen, minimeras också avbrott och störningar. Detta märkte Frankrike redan år 2017.

Många lärare ägnar upp till flera timmar per dag åt att upprätthålla arbetsro. Detta behöver inte vara fallet om skolan har en tydlig policy att hålla mobiltelefoner avstängda och stänga av WiFi-Routrar (åtminstone) när de inte behövs.

Visste du att en läroanstalt enligt Grundskolelagen är skyldig att skydda barn och ge dem en säker inlärningsmiljö? Skolan har också all rätt att förbjuda användningen av mobiltelefoner under skoldagen, som en störande faktor i undervisningen.

Minimerad energiförbrukning

Redan ur miljöperspektiv är avstängning av mobildata och Wi-Fi en viktig åtgärd.

Man behöver inte ständigt ladda sin mobiltelefon/mobila enhet och basstationer förbrukar därmed mindre energi.

Kom ihåg att 4G och 5G är riktiga energislukare. Att använda fiber- och Ethernet-nätverk är en riktig energibesparing.

Förebyggande av mobbning

Det finns många fall där en elev i hemlighet har fotat/filmat lärare eller elever i en pinsam situation och delat dem på sociala medier. Detta är en viktig anledning till att det finns ett förbud mot mobiltelefoner i tyska skolor.

Denna fråga är också kopplad till innehåll som är skadligt för barn (pornografi och våldsamma videor).

Effekt på inomhusluften

Radiofrekvent (RF) strålning påverkar tillväxten av bakterier och mikrober.

Konstigt nog finns det fler och fler ”mögelskolor ” i Finland.

Borde vi inte ta reda på vilka nivåer av radiofrekvent strålning som finns i dessa ”sjuka byggnader”?

Vad är belastningen på lärare, studenter och annan personal i dessa byggnader?

Visste du att om mögelsvampar utsätts för strålning så skadas de och utsöndrar 600 gånger mer gifter än friska svampar?

Europarådet varnar

”De potentiella farorna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”Resolution 1815

”Gör allt för att minska exponeringen för elektromagnetisk strålning, skydda särskilt barn som löper större risk att utveckla hjärntumörer, använd trådbundna anslutningar och informera allmänheten om farorna med strålning.”

Har du tänkt på hur detta förverkligas i den finska skolvärlden?

ÖNSKEMÅL

Kontakta oss om skolans och daghemmens behov. Vi vill höra om behoven hos lärare, rektorer, föräldrar, skolbarn etc.

Berätta för dina vänner om den här sidan och det kommande Medborgarinitiativet. Vi kommer att uppdatera våra nyheter och denna sida om utvecklingen av Medborgarinitiativet.

Syftet är att med ert stöd föra frågan vidare till riksdagen och åstadkomma en lagförändring om hälsosammare skolor.