Säteilyturva-logo
Valikko

Terveysinfo

Teksti: FT Mikko Ahonen

Tämän sivun sisältö: ADHD, autismi, aivokasvaimet ja syöpä, Alzheimer ja muut dementiasairaudet, hedelmällisyys, kilpirauhasongelmat, masennus ja mielenterveysongelmat, päänsärky, tinnitus ja uniongelmat.

Mobiilisäteilyn biologisia ja terveydellisiä vaikutuksia on tutkittu pitkään. Tutkimukset muun muassa osoittavat, että säteily aiheuttaa voimakkaan stressireaktion, psyykkisiä ongelmia, neurologisia vaurioita sekä lisää eräiden syöpien riskiä. Terveyshaitat johtuvat muun muassa oksidatiivisen stressin ja DNA-vaurioiden lisääntymisestä solussa.

Jo vuonna 1932 arvostetussa saksalaisessa lääkärilehdessä Deutsche Medizinische Zeitschriftenissa kerrottiin sähkömagneettisen säteilyn haitallisista vaikutuksista. Lehden mukaan se aiheuttaa päänsärkyä, unettomuutta, masennusta ja mielenterveysongelmia. Myös eri maiden puolustusvoimissa ja Yhdysvaltain avaruushallinto NASAssa on tehty aiheesta laajoja tutkimuksia ja katsauksia.

Yle toteaa uutisissaan, että mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu on yllättänyt työnantajat, ja nuorten mielenterveysongelmat ovat rajussa kasvussa sekä ihmettelee, ”Miten jo 8-vuotiaalla voi olla mielenterveysongelmia.”

Tässä uudessa tieteellisessä artikkelissa kirjoittajat yhdistävät nopeasti lisääntyvät neurologiset sairaudet alati kasvavaan säteilyyn. Tutkimuskatsauksen mukaan mobiiliteknologian käytön ykkösmaassa Suomessa, missä lapset altistuvat langattomalle säteilylle syntymästään alkaen, on nyt nyt 70% suurempi kuolleisuus neurologisiin sairauksiin kuin missään muussa maassa. Lisäksi 26% suomalaisista nuorista on saanut mielenterveysdiagnoosin jo 20 vuoden iässä. Näiden diagnoosien ilmaantuvuus kasvaa 1,5 prosenttia vuosittain, ja jokaisen uuden ikäryhmän kohdalla havaitaan aiempia suurempia kasvulukuja.

Enää säteilylle altistuminen ei ole pelkästään omasta mobiilikäytöstä kiinni. Tällä hetkellä taustasäteily Suomen kaupungeissa ja tukiasema-antennien läheisyydessä taajamissa on jo tuhansia kertoja voimakkaampaa kuin mitä tarvitaan haitallisten biologisten vaikutusten ilmaantumiseen. Harva meistä kuitenkaan osaa yhdistää kokemaansa stressiä, väsymystä tai epämääräisiä terveysvaivoja säteilyyn. Venäjän Säteilyturvallisuusviraston asiantuntija, professori Professori Juri Grigoriev onkin kuvannut 5G-hanketta hitaaksi Hiroshimaksi. Alla tohtori Devra Davisin englanninkielinen tiivistelmä terveysvaikutuksista. Environmental Health Trust sekä BioInitiative ovat vaan kaksi esimerkkiä sivustoista, jotka ovat koonneet laajan tietokannan säteilyn haitallisista vaikutuksista.

Olisiko aika tehdä jotain säteilyn vähentämiseksi?

Tohtori Devra Davisin esitelmä

Tohtori Devra Davisin englanninkielinen yhteenveto terveysvaikutuksista.

ADHD

Ylivilkkaus ja keskittymisongelmat ovat suuresti lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näyttöä radiotaajuisen säteilyn yhteydestä on niin eläinkokeista kuin epidemiologisista tutkimuksista, joissa on tarkasteltu äidin ja syntyneen lapsen radiotaajuisen säteilyn altistusta. Mekanismin osalta kiinnostavaa on ADHD-tutkimuksissa havaittu mikroaaltosäteilyn heikentävä vaikutus myeliiniin (aivoja suojaava rasvakudos) sekä dopamiinin ja PEA (fenyylietyyliamiinin) tasoihin.  Myös mikroaaltosäteilyn yhteisvaikutus kemikaali- ja raskasmetallikuormituksen kanssa tulee esille näissä ADHD-tutkimuksissa.


Autismi

On jo tutkimusnäyttöä sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta autismin oireisiin. Autismin yleistyessä on myös esitetty teorioita mobiiliteknologioiden kuormituksen vaikutuksesta sikiöön (1, 2, 3).

Amerikkalais-norjalainen lääkäri Toril Jelter keskustelee mobiiliteknologioiden käytön yhteydestä ADHD:en ja autismiin.

Aivokasvaimet ja syöpä

WHO IARC:n radiotaajuisen säteilyn luokitus: mahdollisesti syöpää aiheuttava, vuodelta 2011 liittyi jo silloin tutkimuksissa havaittuun kännykän suurkäyttäjien aivokasvainriskiin.

Tämän jälkeen useat meta-analyysit (1, 2, 3, 4) ovat tuoneet tämän riskin esille. Pahalaatuisen, erittäin huonon selviämisennusteen glioma-kasvaimen (glioblastoma multiforme) lisäksi ilmenee ahkerilla kännykän käyttäjillä myös muita kasvaimia.

Aikuisilla kasvaimet keskittyvät usein sille puolelle päätä, jossa kännykkää on pidetty ja juuri siihen kohtaan, johon kännykän antennin säteily on kohdistunut. Lapsilla näitä kasvaimia on myös pään keskiosissa. Ammattialtistustutkimuksissa ilmenee myös aivokasvaimia vahvoille magneettikentille (teollisuudessa) altistuneilla.

Maailman suurimmat eläintutkimukset (National Toxicology Program (NTP) ja Ramazzini Instituutti) vuonna 2018 päätyivät samaan lopputulokseen: koe-eläimille radiotaajuinen säteily aiheutti sydämen kasvaimia. Näitä samoja Schwan-solujen kasvaimia on myös ahkerilla kännykänkäyttäjillä ja ihmisillä nämä ilmenevät yhä suurempana määränä kuulohermokasvaimia.


Alzheimer ja muut dementiasairaudet

Suomi johtaa mailman alzheimertilastoja, suhteutettuna väkilukuun. Samoin kuolleisuus alzheimeriin ja muihin demeniasairauksiin on maailman huippua. Jatkuvasti kasvavalla mikroaaltokuormituksella on merkittävä vaikutus siihen, puhkeaako Alzheimer ja kuinka aikaisin. Varhaisessa lapsuudessa alkanut mobiilaitteiden ahkera käyttö on suuri riskitekijät. Lisäksi, työntekijöillä, joilla on vahva magneettikenttien kuormitus työpaikallaan, on havaittu enemmän alzheimeria. 

Alzheimerin yhteydessä veriaivoesteen vuotaminen mikroaaltokuormituksen seurauksena on jatkuvasti ajankohtainen teema.

Professori Leif Salfordin esitys veriaivoesteen vuotamisesta Lundin yliopiston eläinkokeissa. Keskustelua sen yhteydestä alzheimeriin ja myös aivokasvaimiin.

Hedelmällisyys

Jo 5 tutkimuskatsausta osoittaa, että ahkerasti mobiililaitetta käyttävillä miehillä on huono sperman laatu ja hedelmällisyysongelmia. Huomionarvoista on se, että näiden tutkimuskatsausten kirjoittajat varoittavat pitämästä mobiililaitetta kehoa vasten. Naisten osalta riskit liittyvät munasarjoihin ja keskenmenoihin, mutta tästä alueesta on vähemmän tutkimusta ja näyttöä.


Kilpirauhasongelmat

Kilpirauhaskasvaimet ovat lisääntyneet kännykänkäyttäjillä. Seuraavassa tutkimuspaperissa on kuvattu perinnölliset syyt huomioiva mahdollinen mekanismi. Radiotaajuinen säteily näyttäisi aiheuttavan ainakin eläinkokeiden perusteella suuria muutoksia eri kilpirauhashormonien tasoihin. Tästä syystä useat erilaiset kilpirauhasongelmat ovat mahdollisia myös ihmisillä.


Masennus ja mielenterveysongelmat

Niin radiotaajuinen säteily kuin matalataajuiset sähkö- ja magneettikentät vaikuttavat erilaisten hormonien tasoihin (melatoniini, dopamiini, adrenaliini, kilpirauhashormonit ym.). 1, 2, 3. Erityisesti lasten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viime vuosina.  

Venäjällä, jossa säteilyturvaviranomaiset perustavat varoituksensa yli 120 vuoden tutkimuskokemukseen sähkömagneettisista kentistä, he varoittivat jo 2008 WHO:ta juuri vakavan masennuksen ja mielenterveysongelmien riskistä erityisesti lapsia, jotka jo varhaislapsuudesta saakka käyttävät mobiililaitteita.


Päänsärky

Mobiilaitteen tuottama radiotaajuinen säteily ja matalataajuinen magneettikenttä aiheuttavat päänsärkyä. Se on myös tyypillinen oire WLAN-reitittimien/laitteiden vieressä ja matkapuhelintukiasemien lähistöllä. Yllättäen, uudemmat teknologiat (3G, 4G, 5G) mahdollisesti aiheuttavat enemmän päänsärkyä tutkimusten mukaan kuin vanhemmat, kovatehoisemmat NMT ja GSM. Mahdollinen selitys on signaalin vahva modulointi ja käytettyjen taajuuksien määrä.


Tinnitus

Korvien soiminen, joko korkeataajuisena sirinänä tai matalataajuisena hurinana, tulee esille useissa kännykänkäyttäjiä koskevissa tutkimuksissa. Myös matkapuhelintukiasemat ja WLAN-reitittimet on liitetty tähän vaivaan.


Uniongelmat

Teknologioiden tuottamilla sähkömagneettisilla kentillä on vaikutus käpyrauhaseen ja sen kautta melatoniinin tuotantoon (1, 2, 3, 4). Erityisesti mikroaallot pystyvät myös sotkemaan aivojen toimintaa ja vuorokausirytmiä (circadian rhythm).  Nämä haitalliset säteilyn vaikutukset melatoniinintuotantoon korostuvat mm. vuorotyössä, jossa riskitekijänä on mikroaaltojen ja magneettikenttien lisäksi huonosta valaistuksesta johtuen sininen valo.


Lue miten säteily vaikuttaa luontoon ja ympäristöön

Tutkimuskatsauskset osoittavat radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan vaurioita kasveille, hyönteisille ja eläimille.