Säteilyturva-logo
Valikko

Terveysuhista on kerrottava kansalle

05.11.2021

Kuva: 5G tuo suuren määrän tukiasemia ja lähetinantenneja Päivitetyissä 4G-tukiasemissa on 128 antennia ja 5G-tukiasemissa jopa 512 antennia.

Lääkäri Rauli Mäkelän mielestä 5G:n vaikutuksia pitäisi selvittää ennen verkon laajentumista, koska kyseessä on vielä tutkimaton, uudentyyppinen teknologia.

Teksti: Reetta Reinman, julkaistu KauppaSuomi-lehdessä 8/2021

Lääketieteen lisensiaatti Rauli Mäkelä on huolissaan Suomen kansan syvien rivien syvästä tietämättömyydestä radiotaajuisen mobiilisäteilyn terveyshaitoista.

– Tietämättömyys vaivaa myös poliittisia päättäjiä, tai sitten he eivät uskalla kriittisesti ajatella koko asiaa. Suomen Säteilyturvakeskus vetoaa siihen, että Suomen säteilylaki noudattaa ICNIRP-järjestön ohjeistusta säteilyrajoista. Missään yhteydessä ei kerrota, että tämä järjestö on vahvasti kytköksissä telekomteollisuuteen, sanoo Mäkelä.

Hän peräänkuuluttaa Suomeen Pohjois-Karjala projektin kaltaista, organisoitua valistusprojektia, jossa selkeästi kerrottaisiin kansalaisille, mistä langattomien verkkojen mobiilisäteilyssä on kyse, millaisia terveyshaittoja siitä voi tulla ja miten mobiilisäteilyltä voi suojautua.

– Kukaan ei esimerkiksi puhu siitä, että suljetussa ”rautahäkissä” esimerkiksi autossa tai junassa, kännyköitä käytettäessä mobiilisäteily lisääntyy merkittävästi, koska ”rautahäkin” sisällä kännykän signaali heikkenee ja kännykkä joutuu toimiakseen tekemään enemmän töitä eli säteilemään voimakkaammin, huomauttaa Mäkelä.

– Itse pidän autossa kännykkää lentokonetilassa, hän sanoo.

Ennen vuotta 2019 myöskään Mäkelä ei ollut havahtunut mobiilisäteilyn terveysuhille.

– Tuolloin Ranskassa asuva ystäväni kehotti minua katsomaan mobiilisäteilyn terveysvaikutuksia käsittelevän ohjelman. Provosoivaa ohjelmaa katsoessani pohdin, voiko tämä pitää paikkaansa. Aloin etsiä tutkimuksia mobiilisäteilyn aiheuttamista terveysongelmista. Niitä löytyi iso määrä. Tuolloin päätin, että mobiilisäteilystä täytyy olla huolissaan, ja tuo huoli on saatettava suuren yleisön tietoisuuteen.

Hän havahtui myös siihen, miten eksponentiaalisesti radiotaajuinen säteily on noussut, kun vertaa tämän päivän tilannetta tilanteeseen esimerkiksi 1950-luvulla ja vielä 1980-luvullakin.

Mäkelä ja kymmenen muuta lääkäriä tekivät viime vuonna kansalaisaloitteen langattoman teknologian hallitsemattomasta käyttöönotosta. Kyseiset kansalaisaloitteen tehneet lääkärit vaativat 5G-mobiiliverkon käyttöönoton pysäyttämistä ja lainsäädäntöä, joka suojelisi sekä kansalaisia että luontoa mobiilisäteilyltä. Lain tulisi heidän mukaansa perustua varovaisuusperiaatteeseen.

– Meidän kansalaisaloitteen tekijöiden mielestä mobiilisäteilyssä on kyse ympäristösaasteesta, johon on puututtava kovalla kädellä. Maassamme on selvät rajat esimerkiksi sille, kuinka paljon juomavedessä saa olla bakteereita ja raskasmetalleja. Miksi jatkuvasti kasvavaan määrään mobiilisäteilyä pitäisi vain nöyrästi suostua?

MÄKELÄN mukaan suomalaisia ympäröivän säteilyn määrä on jo ylittänyt Sveitsin, Italian, Kiinan, Venäjän ja muutaman muun maan säteilyviranomaisten sallimat ohjearvot sekä Euroopan neuvoston suositukset.

– Säteily alkaa olla sillä tasolla, että ainakin vanhemmat sydämentahdistimet ovat vaarassa.

Säteilyturvakeskus on toista mieltä. Sen mukaan tämänhetkisen tiedon nojalla matkapuhelinten säteilystä ei tarvitse huolestua 5G:n tai aiempienkaan tekniikoiden osalta.

– Samanaikaisesti, kun meillä säteilyturvakeskus rauhoittelee kansalaisia, kaksi itsenäistä valtiota, jotkut Sveitsin kantonit, useat kaupungit (mm. Bryssel) ja osavaltiot eri puolilla maailmaa ovat jäädyttänyt 5G-hankkeet ja odottavat turvallisuustutkimuksia. Ihmettelen, miksi asiasta ei käydä mitään keskustelua Suomessa, sanoo Mäkelä.

NYKYISET radiotaajuisen säteilyn raja-arvot perustuvat oletukseen, että säteily vaikuttaa kudoksiin ainoastaan lämpenemisen kautta.

– Tämä 1990-luvulta peräisin olevan tiededogmi – ainoa, jonka ICNIRP hyväksyy – siis sanoo, että vaurioita ei synny ilman lämpövaikutusta. Uudempi tiede on tuhansin tutkimuksin osoittanut, että vaurioita syntyy jo murto-osalla niistä säteilymääristä, jotka lämmittävät kudoksia. Tätä ei telekomteollisuus mitenkään voi hyväksyä, mutta siinä ei ole kyse arvovallasta, vaan rahasta. Uusi tiede vaarantaa bisnekset, sanoo Mäkelä.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan esimerkiksi oksidatiivinen stressi (hapetusstressi) aktivoituu mobiilisäteilystä jo merkittävästi alemmissa määrin kuin kudosten lämpenemisen aiheuttavan säteilymäärän kohdalla. Hapetusstressiä pidetään vapaaradikaaliteorian mukaisesti kaikkien kroonisten sairauksien, myös syövän merkittävänä syynä. Radiotaajuinen säteily aiheuttaa sen, että elimistön oma DNA:n korjausmekanismi häiriintyy, mikä johtaa terveysongelmiin, jopa syöpään.

Sveitsiläinen sähkömagneettisia kenttiä ja ei-ionisoivaa säteilyä tutkiva asiantuntijaryhmä BERENIS julkaisi uutiskirjeessään tammikuussa 2021 laajan arvion oksidatiivista stressiä koskevasta tieteellisestä näytöstä. BERENIS arvioi, että suurimmassa osassa tutkimuksista (eläin- ja solukokeissa) on löytynyt vaikutuksia altistuttaessa langattomalle teknologialle ja sähköverkon taajuuksille.

– ICNIRP-järjestön säteilyrajat, joita myös Suomen säteilylaki myötäilee, eivät suojele ihmistä, joka on herkkä, sähköinen olento. Kun elimistön hienovaraiseen sähköiseen järjestelmään kohdistuu ulkopuolisen sähkökentän säteilyä, niin riski terveysongelmiin kasvaa, sanoo Mäkelä.

AKUUTEIMMAKSI mobiilisäteilyn aiheuttamaksi terveysongelmaksi äkelä nostaa sen hedelmällisyyttä häiritsevän vaikutuksen. Hänen näkemyksen mukaan yhtenä syynä kehittyneiden maiden laskeviin syntyvyyslukuihin ja kaiken aikaa kasvavaan hedelmättömyyden hoitotarpeeseen on mobiilisäteily.

– Sperma ja munasolut ovat hyvin herkkiä säteilylle.

– Toinen merkittävä mobiilisäteilyn myötä kasvanut terveyshaittaryhmä ovat neurologiset ja neuropsykologiset ongelmat. Esimerkiksi lapsilla käyttäytymisen ja oppimisen ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi.

Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 suosituksen, että matkapuhelinantenneja ei sijoitettaisi koulujen, päiväkotien tai vastaavien herkkien kohteiden läheisyyteen, koska lapsia halutaan suojella.

Meillä Suomessa koulut voi tunnistaa katoilla olevista lähettimistä.

Ruotsalaisen professori Hardellin tutkimusryhmä osoitti vuonna 2019 tutkimusraportissaan, että mobiiliteollisuuden ja viranomaisten väittämät siitä, että kouluihin tarvitaan tukiasemakännyköiden kuulumiseen, eivät pidä paikkaansa.

KOLMANNEKSI terveyshaittaryhmäksi Mäkelä nostaa syöpäkasvainten lisääntymisen.

– Esimerkiksi vuosien 1982-2020 aikajaksolla 35-44-vuotiaiden miesten kivessyöpätapausten määrä on viisinkertaistunut Suomessa. Hei mies, ethän pidä kännykkää taskussa, muistuttaa Mäkelä.

Italiassa Torinon tuomioistuimessa tehtiin vuonna 2019 poikkeuksellinen päätös. Telecom Italian työntekijä oli saanut kuulohermokasvaimen, jonka katsottiin johtuneen kännykän käytön suuresta määrästä. Kuulohermokasvain on siitä ongelmallinen, että kuulohermon poiston myötä henkilö menettää korvasta yleensä myös kuulon. Päätöksessään tuomioistuin totesi, ettei se luota teollisuuden rahoittamiin tutkimuksiin, eikä säteilyn raja-arvoja määrittäviin dokumentteihin.

– Kyseessä on merkittävä EU:n ennakkotapaus, jossa on sivuutettu teollisuuden rahoittamat tutkimukset, raja-arvo-organisaatio ICNIRPin jäsenet ja heidän tutkimuksensa, sanoo Mäkelä.

Tänä vuonna ilmestyneen brasilialaistutkimuksen mukaan langattoman teknologian tukiasemien radiotaajuinen säteily lisää kuolleisuutta kaikenlaisiin syöpiin.

NOPEAMMAN 5G-teknologian sanotaan olevan hyödyllinen teollisuuden tarpeisiin. Mäkelä ehdottaa, että 5G-verkko rakennettaisiin niille rajatuille alueille, joissa sitä välttämättä tarvitaan. Hän suosittaa langattomien verkkojen sijaan maakaapelina kulkevien valokuituyhteyksien laajentamista.

– Valokuitu takaa kuluttajille säteilemättömän, toimintavarman ja huippunopean internetyhteyden. Toki alkuinvestointina valokuitu kotiin voi olla langatonta yhteyttä kalliimpi.

Mäkelän kotona tietokoneiden nettiyhteydet toimivat kaapeleiden kautta.

– Yöksi laitamme vaimoni kanssa kännykät lentokonetilaan ja Wi-Fi:n pois päältä.


KauppaSuomi-lehdessä ilmestyy artikkelisarja mobiilisäteilystä ja sen terveysvaikutuksista. Seuraavassa osassa asiaa lähestytään Suomessa säteilyarvoista vastaavien viranomaistahojen sekä mobiilisäteilyyn kriittisesti suhtautuvien tutkijoiden kanssa. Kolmannessa osassa kerrotaan, miten jokainen voi itse mitata mobiilisäteilyä ja miten suojautua sen mahdollisilta haittavaikutuksilta.

Tässä ensimmäisessä osassa haastateltu Espoossa asuva, 74-vuotias lääketieteen lisensiaatti Rauli Mäkelä on korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja luontaislääketieteen arvostettu pioneeri. Mäkelä on harjoittanut luontaislääketieteen opintoja mm. Ruotsissa, Saksan liittotasavallassa, Sveitsissä, Meksikossa ja USA:ssa.

Artikkelissa mainittujen tutkimusten lähteet ovat KauppaSuomi-lehden tiedossa.