Säteilyturva-logo
Valikko

Tuulivoima

Tuulivoimaloita, Mustasaari, Pohjanmaa.

Teksti: Professori emeritus Rainer Nyberg. Käännösten tarkistus: Marita Niemelä.

Artikkeli julkaistiin Hufvudstadsbladet:issa 11.05.2023.

Aika vaatia tuulivoiman muuttamista terveellisemmäksi ja ympäristöturvallisemmaksi

Tuulienergian ilmaisuus puoltaa tuulivoiman käyttöä, mutta se ei ole lainkaan niin ”vihreää” kuin väitetään.

Tuulivoimaloiden ja niiden käyttämien korkeajännitelinjojen on todettu aiheuttavan paljon vahinkoa eläimille, ympäristölle ja ihmisille. Yksi turbiini voi lintujen ja lepakoiden lisäksi tappaa jopa 40 miljoonaa hyönteistä vuodessa. Ranskalaisen maanviljelijän 400 lehmää kuoli kuudessa vuodessa lähistölle rakennetun tuulipuiston käyttöönotosta. Porot pysyvät useiden kilometrien päässä tuulivoimaloista. Internetistä löytyy paljon esimerkkejä tuulivoimaloiden tulipaloista.* 120 metrin korkeudessa olevaa tulipaloa ei voi sammuttaa.

Tuulipuistojen läheisyydessä asuvilla ihmisillä on todettu useita ”tuulivoimaoireyhtymään” liittyviä oireita, kuten masennusta, päänsärkyä, univaikeuksia, väsymystä, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, kognitiivisia ongelmia, rintakipuja, nivelkipuja, ihoärsytystä, pahoinvointia, huimausta, tinnitusta ja stressiä. Oireiden vakavuuden tai häiritsevyyden vuoksi asukkaat joutuvat muuttamaan pois kodeistaan. Tuulivoimalat tuottavat sekä sähköenergiaa että ”likaista sähköä” eli ”harmonisia häiriöitä”, jotka leviävät sähkölinjojen ja maavirtojen kautta esimerkiksi kouluihin, koteihin, latoihin ja laitumille. Harmonisia häiriöitä ei voi kuulla, joten oireista syytetään yleensä vain tuulivoimaloiden ääntä.

Pitkään tuulivoimaa hyödyntäneessä Kanadassa on tieteellisesti osoitettu, että tuulivoimaa sähköenergiaksi muunnettaessa syntyy korkeataajuisia harmonisia häiriöitä. Nämä erityisen haitalliset häiriöt näkyvät oskilloskoopeissa tuhansina piikkeinä ”tehokäyrän” jokaisella aallonpituudella.

Ne syntyvät, kun tuuliturbiinigeneraattoreiden tuottama vaihtojännite muunnetaan

1) ensin tasasuuntaajien avulla tasajännitteeksi,

2) sitten inverttereiden avulla 50 Hz:n vaihtojännitteeksi,

3) vaihtojännite nostetaan sitten askel askeleelta 110-400 kV:n (kilovoltin) suurjännitteeksi ja

4) lopuksi jännite lasketaan askel askeleelta muuntajien avulla pienjännitteeksi 400/230 voltin 50 hertsin vaihtojännitteeksi. Useimmat häiriöt on teknisesti mahdollista suodattaa pois.

Sähkön tuotannossa on noudatettava lakeja!

Suomen perustuslain 20 § edellyttää: on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Ympäristönsuojelulain 1 § vaatii: tehostakaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia. Ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä on siis suojeltava vaatimalla, että tuulivoimaa koskevissa päätöksissä on 1) noudatettava EU:n lakia siten, että terveyden suojelu on tärkeämpää kuin taloudelliset tekijät [pt 58]; 2) sähkön laatu on IEEE 519 -standardin mukaista ja todella niin ”vihreää” kuin kannattajat väittävät; 3) kaikki tuulivoimaan liittyvät riskit on otettava huomioon – melun ja infraäänen lisäksi myös sähkön laatu; 4) varmistettava, että miljoonat tonnit materiaalia kierrätetään tuulivoimaloista, kun ne ovat saavuttaneet käyttöikänsä lopun. Saksassa on nyt ongelma 30 000 käytöstä poistetun tuulivoimalan jätteistä.

Vaatikaa!

1. Tuulivoimalat on sijoitettava mahdollisimman kauas asuinalueista.

2. a) Jännite on ”suodatettava” jokaisen tasasuuntaajan, vaihtosuuntaajan ja muuntajan jälkeen;

b) tuulivoimaloiden syöttämästä muuntajasta tuleva sähkö on suodatettava ennen kuin se saapuu asiakkaille;

c) tuulivoimaloiden muuntajat, jotka ottavat sähköä ulkoisesta lähteestä, on järjestettävä siten, että pysyvän lähteen sähkön laatu ei huonone.

Jos likaisen sähkön määrä on edelleen korkea, asukkaat voivat joutua asentamaan koteihinsa sähkösuodattimia.

3. Maasähkövirtoja on vähennettävä

a) asentamalla viisijohtiminen nollajohdinjärjestelmä ilmajohtojen korkeataajuisen paluuvirran käsittelemiseksi;

b) hautaamalla keruulinjat tuulivoimalasta sähköasemalle, jos muut maasähkövirtojen minimointitekniikat ovat tehottomia.

Päättäjien ymmärrystä asiasta pitää saada lisättyä, että he osaavat vaatia puhtaampaa sähköä. Silloin tuulivoimaloiden kielteisten seurausten vuoksi kotinsa jättämään joutuneet ihmiset voisivat mahdollisesti palata takaisin.

Rainer Nyberg, emeritusprofessori

Suomen Säteilyturva ry

*Lisätietoja tuulivoimaloiden tulipalojen määrästä.

Alla kuvion sisältävä pitempi artikkeli.