Säteilyturva-logo
Valikko

Ympäristöministeriön pölyttäjät-raportti unohti mikroaaltosäteilyn

10.12.2021 Mehiläinen mobiili data

Suomen Säteilyturva ry jätti kommentin 30.11.2021 Ympäristöministeriölle lausuntopalvelussa ”Pölyttäjien tila Suomessa. Kansallista pölyttäjästrategiaa tukeva taustaselvitys” -raporttiin liittyen.

Toimme esille sen, että valmistelussa oli kokonaan unohdettu radiotaajuisen säteily ympäristötekijänä ja kuvasimme myös vauriomekanismit.

Kurkkaapa seuraavan sivun alalaidasta kohta ”Yleinen lausunto” ja valitse sieltä kohta ’Suomen Säteilyturva’:
https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247ab6ee-1e14-47f0-bd9e-73472f76744d

Seuraavassa on osa lausuntoamme:

Keskeinen asia on unohtunut raportista: pölyttäjät suunnistavan sähkömagneettisten kenttien perusteella. Ympäristössämme jatkuvasti kasvava mikroaaltokuormitus (radiotaajuisen säteilyn kuormitus) tukiasemista, tutkista ja muista langattomista järjestelmistä häiritsee pölyttäjien suunnistusta, heikentää niiden vastustuskykyä ja aiheuttaa niille hedelmättömyyttä.

On olemassa jo 4 vertaisarvioitua tutkimuskatsausta, jotka osoittavat radiotaajuisen säteilyn haittoja pölyttäjille:


Balmori, A. (2009). Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology: The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 16(2–3), 191–199. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007

Cucurachi, S., Tamis, W. L. M., Vijver, M. G., Peijnenburg, W. J. G. M., Bolte, J. F. B., & de Snoo, G. R. (2013). A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environment International, 51, 116–140. https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.009

Sivani, S., & Sudarsanam, D. (2012). Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – a review. Biology and Medicine, 2012, (4(4)), 202–216. https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/impacts-of-radiofrequency-electromagneticfield-rfemf-from-cell-phone-towers-and-wireless-devices-on-biosystem-and-ecosystem-a-revi-12830.html

Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2021). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Reviews on Environmental Health. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0026

Yllä olevat katsausartikkelit osoittavat sen, että radiotaajuinen säteily jopa tuhannesosilla Suomen sallituista STUK/ICNIRP-raja-arvoista aiheuttaa vaurioita pölyttäjille.Erityisesti pölyttäjien osalta huomioitavia tutkimuksia mekanismin osalta:

Mehiläiset viestivät keskenään varoitussignaalilla (piping) kun mikroaaltokuormitus pesän kohdalla kasvaa: Favre, D. (2011). Mobile phone-induced honeybee worker piping. Apidologie, 42(3), 270–279. https://doi.org/10.1007/s13592-011-0016-x

Tutkijat huomasivat, että 24 tunnin altistus WLANin radiotaajuiselle säteilylle säteilylle vaikutti merkittävästi ruoanhakuun ja mehiläisten lyhytkestoiseen muistiin. Lopatina, N. G., Zachepilo, T. G., Kamyshev, N. G., Dyuzhikova, N. A., & Serov, I. N. (2019). Effect of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation on Behavior of the Honeybee, Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae). Entomological Review, 99(1), 24–29. https://doi.org/10.1134/S0013873819010032

Koska pölyttäjinä ovat myös kärpäset, on seuraava raportti kiinnostava niistä radiotaajuisen säteilyn tasoista, jotka vaikuttavat banaanikärpästen hedelmällisyyteen. (Tasot ovat Suomessa monessa paikkaa ja paikkakunnalla paljon korkeampia, kuin mitä raportissa on raportoitu): Margaritis, L. H., Manta, A. K., Kokkaliaris, K. D., Schiza, D., Alimisis, K., Barkas, G., Georgiou, E., Giannakopoulou, O., Kollia, I., Kontogianni, G., Kourouzidou, A., Myari, A., Roumelioti, F., Skouroliakou, A., Sykioti, V., Varda, G., Xenos, K., & Ziomas, K. (2014). Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagnetic Biology and Medicine, 33(3), 165–189. https://doi.org/10.3109/15368378.2013.800102

Uusin korkeataajuinen, 28 GHz 5G-variantti on laskelmien mukaan lähellä maksiabsorptiota (24 GHz dokumentissa, kuva 4) mehiläisten osalta ja mahdollisesti vaikuttaa erityisen haitallisesti mehiläisten käyttäytymiseen ja fysiologiaan: Thielens, A., Bell, D., Mortimore, D. B., Greco, M. K., Martens, L., & Joseph, W. (2018). Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports, 8(1), 3924. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22271-3

Mekanismit pölyttäjien hapettumisstressin, DNA-vaurioiden ja heikentyneen vastustuskyvyn osalta on kuvattu seuraavassa tutkimuspaperissa: Panagopoulos, D. J., Karabarbounis, A., Yakymenko, I., & Chrousos, G. P. (2021). Human-made electromagnetic fields: Ion forced-oscillation and voltage-gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review). International Journal of Oncology, 59(5), 92. https://doi.org/10.3892/ijo.2021.5272