Säteilyturva-logo
Valikko

Forskare vid Pusan National University of Korea avslöjar kopplingar mellan spermiekvalitet och mobiltelefonanvändning

Pusan National University Korea NYHETSMEDDELANDE 24-JAN-2022

Resultaten av deras uppdaterade metaanalys visar på de potentiella farorna med moderna elektroniska prylar.

online-länk https://www.eurekalert.org/news-releases/941005

Mobiltelefoner har lyckats föra världen närmare varandra och gjort livet uthärdligt under en mycket svår tid. Men mobiltelefoner har också sina nackdelar. De kan ha negativa effekter på hälsan. Detta beror på att mobiltelefoner avger radiofrekventa elektromagnetiska vågor (RF-EMW) som absorberas av kroppen. Enligt en metaanalys från 2011 visar data från tidigare studier att RF-EMW som sänds ut av mobiltelefoner försämrar spermiekvaliteten genom att minska deras motilitet, livskraft och koncentration. Metaanalysen hade dock några begränsningar, eftersom den innehöll små mängder in vivo-data och tog hänsyn till mobiltelefonmodeller som nu är föråldrade.

I ett försök att få fram mer aktuella resultat har ett forskarlag under ledning av biträdande professor Yun Hak Kim från Pusan National University i Korea genomfört en ny metaanalys om mobiltelefoners potentiella effekter på spermiekvaliteten. De granskade 435 studier och register som publicerats mellan 2012 och 2021 och hittade 18 – som omfattade totalt 4280 prover – som var lämpliga för de statistiska analyserna. Deras artikel gjordes tillgänglig online den 30 juli 2021 och publicerades i volym 202 av Environmental Research i november 2021.

Sammantaget tyder resultaten på att mobiltelefonanvändning verkligen är förknippat med minskad spermierörlighet, livskraft och koncentration. Dessa resultat är mer raffinerade än resultaten från den tidigare metaanalysen tack vare en bättre subgruppsanalys av data. En annan viktig aspekt som forskarna undersökte var om högre exponeringstid för mobiltelefoner var korrelerad med lägre spermiekvalitet. De upptäckte dock att den försämrade spermiekvaliteten inte var signifikant relaterad till exponeringstiden – bara till själva exponeringen för mobiltelefoner. Med tanke på att resultaten var samstämmiga i både in vivo och in vitro (odlad sperma) data, varnar Dr Kim för att ”manliga mobiltelefonanvändare bör sträva efter att minska mobilanvändningen för att skydda sin spermakvalitet”.

Med tanke på att antalet mobiltelefonanvändare sannolikt kommer att öka i framtiden är det hög tid att vi börjar betrakta exponering för RF-EMW som en av de underliggande faktorerna som orsakar minskad spermiekvalitet hos den manliga befolkningen. Med tanke på hur tekniken utvecklas så snabbt påpekar Dr Kim dessutom att ”ytterligare studier kommer att behövas för att fastställa effekten av exponering för EMW som sänds ut från nya mobiltelefonmodeller i den nuvarande digitala miljön”. Slutsatsen är att om du är orolig för din fertilitet (och eventuellt andra aspekter av din hälsa) kan det vara en bra idé att begränsa din dagliga användning av mobiltelefoner.Källa: https://ehtrust.org/pusan-national-university-scientists-reveal-links-between-sperm-quality-and-cell-phone-use/

Reference

DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781?via%3Dihub

Authors: Sungjoon Kim1, Donghyun Han1, Jiwoo Ryu1, Kihun Kim2*, and Yun Hak Kim3,4,5*

Affiliations:

1Department of Medicine, School of Medicine, Pusan National University

2Department of Occupational and Environmental Medicine, Kosin University Gospel Hospital

3Department of Anatomy, School of Medicine, Pusan National University

4Department of Biomedical Informatics, School of Medicine, Pusan National University

5Biomedical Research Institute, Pusan National University Hospital