Säteilyturva-logo
Valikko

Uutiset

23.09.2022

Langattomien verkkojen riskejä koskevaa tutkimustietoa vähätellään EU:ssa

Suomen Säteilyturvan puheenjohtaja, professori Rainer Nyberg, on uuden tieteellisen katsauksen ensimmäinen kirjoittaja. Hiljattain julkaistu tutkimusraportti osoittaa, että Euroopan unioni pitää taloudellisia tekijöitä tärkeämpinä  kuin kansanterveyden turvaaminen langattomien teknologioiden käyttöönotossa. Raportti perustuu yli 100 tieteelliseen ja oikeudelliseen asiakirjaan. EU:n oikeuskäytännössä vaaditaan kuitenkin päinvastoin, että kansanterveyden suojelu … on asetettava taloudellisten näkökohtien edelle.

22.09.2022

50 kuollutta lehmää – maidontuottaja kytki pois päältä matkapuhelinmaston (Osa 2)

Ranskalainen maidontuottaja sammutti hiljattain itse 200 metrin päässä maatilaltaan olevan matkapuhelinmaston. Masto otettiin käyttöön kesällä 2021, minkä jälkeen noin 50 lehmää kuoli ja tilan maidontuotanto romahti. Lehmien terveydentilan seuraamiseksi oikeus määräsi toukokuussa 2022 maston kytkettäväksi pois päältä. Maanviljelijän sammutustoimenpidettä edeltävänä päivänä tuomioistuin oli kuitenkin kumonnut mastoa koskevan sulkumääräyksen.

13.06.2022

Suojeleeko STUK kansalaisia vai teleyhtiöitä?

Suomen ja EU:n lainsäädännössä sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa edellytetään, että ihmisiä ja eläimiä suojellaan ympäristömyrkkyjen ja säteilyn aiheuttamilta vahingoilta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan säteilystä aiheutuu todistettavasti vahinkoa vain, mikäli se aiheuttaa kudoksen lämpenemistä. Siten STUK valitettavasti ohittaa kaikki muista kuin lämmittämismenetelmistä saadut näytöt ja tutkimustulokset.