Säteilyturva-logo
Valikko

Luonto- ja ympäristövaikutukset

Esimerkiksi seuraavat 4 vertaisarvioitua tutkimuskatsausta osoittaa radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan vaurioita kasveille, hyönteisille ja eläimille:

Balmori, A. (2009). Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology: The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 16(2–3), 191–199. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007

Cucurachi, S., Tamis, W. L. M., Vijver, M. G., Peijnenburg, W. J. G. M., Bolte, J. F. B., & de Snoo, G. R. (2013). A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environment International, 51, 116–140. https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.009

Sivani, S., & Sudarsanam, D. (2012). Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – a review. Biology and Medicine, 2012, (4(4)), 202–216. https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/impacts-of-radiofrequency-electromagneticfield-rfemf-from-cell-phone-towers-and-wireless-devices-on-biosystem-and-ecosystem-a-revi-12830.html

Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2021). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Reviews on Environmental Health. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0026

Muita lähteitä:

Veteraanitutkija, professori Ulrich Warnken katsaus mekanismeista, miten ihmisten kehittämät teknologiat, erityisesti pulssimainen mikroaaltosäteily (radiotaajuinen säteily) aiheuttaa vaurioita:

Birds, Bees and Mankind -raportti (2008) , tehty alunperin Radiation Research Trust, Royal Society, Lontoo -konferenssiin. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521097894.pdfYhdistyksen vastine:

Suomen Säteilyturva ry jätti kommentin 30.11.2021 Ympäristöministeriölle lausuntopalvelussa ”Pölyttäjien tila Suomessa. Kansallista pölyttäjästrategiaa tukeva taustaselvitys” -dokumenttiin liittyen. Toimme esille sen, että valmistelussa oli kokonaan unohdettu radiotaajuisen säteily ympäristötekijänä ja kuvasimme myös vauriomekanismit.

Kurkkaapa seuraavan sivun alalaidasta kohta ”Yleinen lausunto” ja valitsei sieltä kohta ’Suomen Säteilyturva’:
https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247ab6ee-1e14-47f0-bd9e-73472f76744d