Säteilyturva-logo
Meny

Natur- och miljöpåverkan

Redan tre referensgranskade forskningsöversikter visar att radiofrekvent strålning skadar växter, insekter och djur:

Balmori, A. (2009). Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology: The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 16(2–3), 191–199. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.007

Cucurachi, S., Tamis, W. L. M., Vijver, M. G., Peijnenburg, W. J. G. M., Bolte, J. F. B., & de Snoo, G. R. (2013). A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environment International, 51, 116–140. https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.009

Sivani, S., & Sudarsanam, D. (2012). Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem – a review. Biology and Medicine, 2012, (4(4)), 202–216. https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/impacts-of-radiofrequency-electromagneticfield-rfemf-from-cell-phone-towers-and-wireless-devices-on-biosystem-and-ecosystem-a-revi-12830.html

Andra källor:
Den erfarne forskaren professor Ulrich Warnke granskar mekanismerna för hur människoskapad teknik, särskilt pulsad mikrovågsstrålning (radiofrekvent strålning), orsakar skador:

Birds, Bees and Mankind -rapport (2008) , originalt skriven för Radiation Research Trust, Royal Society, Lontoo -konferens. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521097894.pdf