Säteilyturva-logo
Valikko

Lahjoita

Tavoitteemme on tiedottaa radiotaajuisen säteilyn (”mobiilisäteilyn”) ja matalataajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista suurelle yleisölle ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että sitä muutetaan enemmän ihmisiä ja luontoa suojelevaan suuntaan. Keskeistä toiminnassa on opastus ja koulutus teknologian terveellisemmästä käytöstä.

Poliisi on myöntänyt meille rahankeräysluvan 11.03.2022, luvan numero RA/2022/39.

Pankkiyhteys

Suomen SäteilyTurva RY. – Finlands StrålSkydd RF (SuST ry / FiSS rf)

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki  FI82 5162 0020 3714 83

Maksuviesti: Lahjoitus