Säteilyturva-logo
Meny

Donera – stöd vårt arbete

Vår målsättning är att informera myndigheter och medborgare om skadliga effekter av radiofrekvent strålning (”mobilstrålning”) och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och att försöka påverka lagstiftningen så att den blir mer skyddande för människor och natur. En viktig del är utbildning och träning i hälsosam användning av tekniken.

Vi arbetar för att människor ska få kännedom om riskerna med strålning från trådlös teknik och därmed möjlighet att skydda sig. Det arbete vi bedriver är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. För att kunna fortsätta arbeta och för att kunna nå ut till många fler behöver vi ditt och andras stöd. Arbetet bedrivs utan vinst­intresse.

Polisen har beviljat oss tillstånd för insamling av pengar 11.03.2022, tillståndsnummer RA/2022/39.

Bankförbindelse

Suomen SäteilyTurva ry – Finlands StrålSkydd rf (SuST ry / FiSS rf)

Mellersta Österbottens Andelsbank  FI82 5162 0020 3714 83

Betalningsmeddelande: Donation