Säteilyturva-logo
Meny

Integritetspolicy

Uppdaterad 29.7.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Finlands Strålskydd rf, Fredsgatan 16 A 35, 65100 VASA, posti [at] sust.fi

2. Kontaktperson för registerfrågor

Martina Lampero

3. Namnet på registret

Kundregister

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på underhåll och förvaltning av kundrelationen. I praktiken är det hanteringen av kontakter och meddelanden om medlemskap.

5. Datainnehåll i registret

Registret kan innehålla följande information om kunderna:

Grundläggande kundinformation: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företag.

6. Regelbundna informationskällor

Den information som ska registreras i registret kommer från de meddelanden som kunderna skickar via webbformuläret.

7. Lagringstid för uppgifter

Vi sparar användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna används, enligt definitionen ovan, i enlighet med den lagstiftning som gäller vid den tidpunkten.

8. Regelbundna utlämningar och överföring av uppgifter utanför EU eller EES.

Inga uppgifter lämnas regelbundet ut till andra parter. Uppgifterna får offentliggöras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Som en allmän regel överför vi inte kunduppgifter utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av register

Registret behandlas med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas i datasystemen är tillräckligt skyddade. När uppgifterna lagras på Internetservrar är hårdvarans fysiska och digitala säkerhet tillräckligt garanterad. Den personuppgiftsansvarige ska se till att de uppgifter som lagras, inklusive information om åtkomsträttigheter till servrar och annan information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning omfattar detta.

10. Rätt till tillgång och rättelse

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som registrerats i registret och att begära att felaktiga uppgifter rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras.

Om en person vill kontrollera de uppgifter som sparats om honom eller henne eller begära rättelse, ska begäran skickas skriftligen och undertecknad till Finlands Strålskydd rf, Fredsgatan 16 A 35, 65100 VASA eller per e-post till följande adress: posti [at] sust.fi. Den personuppgiftsansvarige får vid behov be den sökande att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

11. Ändringar av registerbeskrivningen

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom eller henne raderas ur registret (”rätt att bli glömd”). Den registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, t.ex. att begränsa behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter.

Begäran ska skickas skriftligen och undertecknad till Finlands Strålskydd rf, Fredsgatan 16 A 35, 65100 VASA eller per e-post till: posti [at] sust.fi. Den personuppgiftsansvarige får vid behov be den sökande att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunderna inom de tidsfrister som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

12. Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy med nya versioner vid behov. Den senaste versionen kommer att publiceras på vår webbplats.

INFORMATION OM COOKIES

Vad är cookies?

Cookies är vanligtvis små textfiler som en tjänsteleverantörs server skickar till en användares webbläsare och ber webbläsaren att lagra information på användarens terminal och som tjänsteleverantörens server senare kan begära tillbaka. En cookie kan till exempel innehålla information om en användares preferenser, historik eller inloggningsinformation.

Användning av cookies på denna webbplats

Följande typer av cookies används på vår webbplats:

Cookies som används för att mäta webbplatsen, till exempel Google Analytics.

Blockera eller radera cookies

Du kan kontrollera cookies och cookieinställningar i din webbläsare.

Who we are

Our website address is: https://sust.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Contact forms

We collect expressions of interest / membership inquiries.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.