Säteilyturva-logo
Meny

Nyheter

04.04.2024

Upprop till FN om djur och strålning

Vår förening har översatt en engelskspråkig begäran som är riktad till FN:s miljöprogram: Ta itu med vilda djurs exponering för trådlösa och elektromagnetiska fält – en ny form av miljöförstöring.
Djurlivet och den naturliga miljön är i fara. Allt fler vetenskapliga undersökningar visar effekter på reproduktion, immunförsvar, häckning och överlevnad, förändrat beteende, oxidativ stress, DNA-skador, utvecklingseffekter och försämrat minne. 

27.03.2024

Mina nya symptom på elöverkänslighet

Christian Blom har berättat om sin elöverkänslighet tidigare på vår förenings hemsida. Nu presenterar vi ytterligare två nya artiklar, som han har skrivit. Den här gången på finska. De har publicerats tidigare i den finskspråkiga Sähköherkät ry-föreningens tidning Sähköpostia.
Vi översätter dem inte till svenska utan jag gör ett sammandrag av dem i stället på svenska och tar samtidigt upp några nya tankar om och aspekter på elöverkänsligheten och strålningen.

02.08.2023

Tvist kring mobilmast på privat mark

Lagstiftningen inom EU och Finland har småningom utvecklats i den riktningen att teleoperatörerna fått allt mer rätt att rigga upp mobilantenner och sändare också på privata hus, deras fasader och i skog och mark på privata områden. En artikel i Hbl 25.7.2023 beskriver nu ett sådant fall där man antagligen kommer att pröva denna rätt i domstol. Ifall operatörerna vinner fallet är det fritt fram för operatörerna att bygga ut mobiltelefonins nätverk precis som de vill, mer eller mindre oberoende av fastighetens ägares önskan och vilja.

21.07.2023

Digitalisering stoppas i Sveriges skolor

Sveriges regering avvisar Skolverkets digitaliseringsplan för att den inte är baserad på vetenskap. PISA-rapporten från år 2013 visar att de elever som börjat använda datorer och surfplattor i undervisningen fick betydligt sämre resultat. I Finland kommer en lag att införas för att effektivare begränsa användningen av mobila enheter under skoldagen. En fråga som inte tas upp är att wifi-routrar, trådlöst uppkopplade datorer, surfplattor och mobiler skapar en mikrovågsmiljö som kan ge upphov till huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

23.09.2022

Forskningsresultat om riskerna med trådlösa nätverk förnekas i EU

Finlands Strålskydds ordförande, professor Rainer Nyberg, är första författare i en ny vetenskaplig forskningsöversikt. En ny forskningsrapport visar att Europeiska unionen prioriterar ekonomi före hälsa vid införandet av trådlös teknik. Rapporten baseras på över 100 vetenskapliga och juridiska dokument. EU:s rättspraxis kräver dock tvärtom att skyddet av folkhälsan… måste gå före ekonomiska överväganden