Säteilyturva-logo
Meny

Bli medlem

Aktivera dig  – ta hand om allas vår framtid

Genom att gå med i vår förening kan du bidra till en säkrare framtid.

1. Ordinarie medlem
Du kan bli ordinarie medlem genom att fylla i medlemsformuläret nedan och betala en årlig medlemsavgift på 25-35 € till Finlands Strålskydd rf, FI82 5162 0020 3714 83. Som betalningsmeddelande fyller du i information om medlemstyp, år och vems medlemsavgift det gäller samt din e-postadress. Genom medlemskap kan du påverka föreningens verksamhet i alla avseenden, t.ex. genom att delta i Zoom-videoträffar, e-postgrupp och chattgrupp. En ordinarie medlem har rätt att närvara, tala och rösta vid föreningens möten.

2. Stödmedlem
Du kan gå med som stödmedlem genom att fylla i medlemsformuläret nedan och betala en årlig medlemsavgift på minst 10 € till Finlands Strålskydd rf, FI82 5162 0020 3714 83. Även då kan du delta i föreningens Zoom-videoträffar, e-postgrupp och chattgrupp med aktuella frågor och du kan stödja vår verksamhet. En stödmedlem har rätt att närvara och tala vid föreningens möten, men har inte rösträtt.

Polisen har beviljat oss tillstånd för insamling av pengar 11.03.2022, tillståndsnummer RA/2022/39.

3. Nyhetsbrev gratis
Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev och få dem via e-post? Klicka på gröna knappen!

Föreningsregler

Årsberättelse 2021, Årsberättelse 2022

Bankförbindelse

Mottagare: SuST

Mellersta Österbottens Andelsbank  FI82 5162 0020 3714 83

Betalningsmeddelande: Medlemstyp, årtal, medlemmens namn och e-postadress, ELLER donation

Om det inte går att skriva @, så skriv t.ex. (at) !

Medlemsavgift: Ordinarie medlem 25-35 €/år. Stödmedlem minst 10 €/år.

(FO-nummer 3195215-1)

Info till medlemmar