Säteilyturva-logo
Meny

Styrelsemedlemmar

Ordförande, kassör
Martina Lampero Jakobstad
Ingenjör

Christian Blom Helsingfors/Esbo
Pens. YH-lektor

Sekreterare, Ilona Meriluoto-Sparby
Pedersöre
Översättare

E-post: posti [at] sust.fi

Suppleanter:

Bo Bäckström, Närpes
Pens. kanslisekreterare

Sissi Uunila, Åland
Hälsovårdare

Läkarmedlemmar, utanför styrelsen

Sylvi Silvennoinen-Kassinen, Uleåborg
Specialläkare, LKT, docent

Rauli Mäkelä, Esbo
Specialläkare

Föreningens medhjälpare. Tillsammans kan vi göra förändring!

Medhjälpare

E-post och medlemsregister: ingenjör Martina Lampero

Webbsidan, 2022-23: ingenjör Martina Lampero, tekniskt stöd fil.dr Mikko Ahonen

Webbsidan, 2021: fil.dr Mikko Ahonen

Vetenskaplig rådgivare: fil.dr Mikko Ahonen

Skrivelser till myndigheter: prof. Rainer Nyberg, medhjälpare jurist Antero Kassinen

Översättningskontroll: Marita Niemelä, Martina Lampero, Daniel Lundberg, Ilona Meriluoto-Sparby, Iris G-H

Kontaktnummer för Korsholm: 0503644681 (SMS)

VD 2021 för uppstart: fil.dr Mikko Ahonen

Grundare 2021: professor Rainer Nyberg, läkare Rauli Mäkelä, företagare Mats Manderbacka, företagare Ann-Katrine Backman

Föreningens strålningsmätare