Säteilyturva-logo
Valikko

Vesimittarit

Teksti: professori Rainer Nyberg

Liite 3. Penn-Älymittarien hylkäys

Liite 4. Älymittarien terveysvaarat

Liite 5. Älymittarien vaarat – Carpenter

Liite 6. AAEM 2013 Älymittarien vaarat 6. AAEM Wireless Smart meters

Liite 7. AAEM 2012 Dangers Recommendation