Säteilyturva-logo
Valikko

Vesimittarit

Teksti: professori Rainer Nyberg

Uuden asetuksen (814/2020) mukaan vesi-runkoputkistoa asennettaessa tai saneerattaessa on varmistettava, että esimerkiksi kerrostalon isännöitsijä voi etälukea jokaisen asunnon kylmän ja kuuman veden kulutuksen. Vesimittarit voi kytkeä langattomasti tai langallisesti päämittariin. Laajojen tutkimusten ja useissa maissa tehtyjen oikeuspäätösten mukaan langattomien vesimitta-reiden lähettämä sähkömagneettinen säteily on vakava terveysriski. Lain mukaan ketään ei saa säteilyttää vastoin hänen tahtoaan. Langattomat mittarit voivat lähettää monta pulssia/signaaleja minuutissa. On myös mittareita, jotka voidaan asettaa lähettämään pulsseja vain 1-2 kertaa viikossa tai kuukaudessa.

Terveydelle haitallisen säteilyn minimoimiseen liittyvää lisätietoa ja malli langallisten vesimittareiden vetoomusta varten löytyy täältä!

Liite 3. Pennsylvania – Älymittarien hylkäys

Liite 4. Älymittarien terveysvaarat

Liite 5. Älymittarien vaarat – Carpenter

Liite 6. AAEM 2013 Älymittarien vaarat 6. AAEM Wireless Smart meters

Liite 7. AAEM 2012 Dangers Recommendation