Säteilyturva-logo
Meny

Vattenmätare

Text: professor Rainer Nyberg. Svensk översättning Martina Lampero och Iris G-H.

Enligt en ny förordning (814/2020) skall man vid installation eller sanering av vattenledning se till att t.ex. disponenten kan fjärravläsa varm- och kall-vattenförbrukningen i varje lägenhet i höghus. Vattenmätarna kan vara trådlösa eller kabelanslutna till husets huvudmätare. Enligt omfattande forskning och även domslut i flera länder är trådlösa vattenmätarnas elektromagnetiska strålning en allvarlig hälsorisk. Enligt lag får ingen tvångsbestrålas mot sin vilja.

Trådlösa mätare kan avge många pulser/signaler per minut men somliga kan ställas in så att de sänder bara 1-2 gånger per år eller månad.

Mer info och en modell för hur man kräver att vattenmätare ska kabelanslutas för att minimera hälsofarlig strålning finns här!

Bilaga 3. Pennsylvania – Farorna med smarta mätare

Bilaga 4. Hälsorisker med smarta mätare långt under gränsvärdet

Bilaga 5. Farorna med smarta mätare – Carpenter

Bilaga 6. AAEM Smartmätare 6. AAEM Wireless Smart meters

Bilaga 7. AAEM 2012 Dangers Recommendation