Säteilyturva-logo
Meny

Evenemang: Tammerfors den snabbaste 5G-staden i Europa? Miljö- och hälsorisker?

16.08.2022

PRESSMEDDELANDE
13.8.2022

Offentligt evenemang:
Tammerfors den snabbaste 5G-staden i Europa? Hur är det med miljö- och hälsorisker?

Den 14 juni 2022 meddelade Business Tampere att Tammerfors kommer att bli en av de snabbaste städerna i Europa med ett 5G-nät med millimetervågor. Snabbare nät behövs för att främja digitaliseringen, t.ex. robotbilar och nya typer av tillämpningstjänster för medborgarna, inklusive virtuell verklighet, i linje med Tammerfors strategi för smarta städer.

5G-frekvenser marknadsförs för att göra livet för stadsborna ”smidigare, grönare och trevligare”. Samtidigt varnar forskarna för riskerna med högre millimeterfrekvenser för människor och vilda djur, t.ex. bin.

Finlands Strålskydd rf ordnar en föreläsning och ett offentligt evenemang om miljö- och hälsorisker med 5G-nätverk, tisdagen den 16 augusti kl. 17-19 i Metsos huvudbibliotek. Talare är Mikko Ahonen, fil.dr, forskare i säkerhet vid radiofrekvensstrålning, och professor emer. Rainer Nyberg.

Föreläsningsmaterial

Finlands Strålskydd rf ordnar en föreläsning och ett offentligt evenemang om miljö- och hälsorisker med 5G-nätverk, tisdagen den 16 augusti kl. 17-19 i Metsos huvudbibliotek. Talare är Mikko Ahonen, fil.dr, forskare i säkerhet vid radiofrekvensstrålning, och professor emer. Rainer Nyberg.

Enligt forskarna kan frekvenserna i 5G-näten ha potentiellt skadliga effekter på insekters beteende, fysiologi och till och med struktur. Risken för att pollinatörer skadas av mikrovågor har redan påvisats i fyra granskade forskningsöversikter. Ny forskning har också visat att 5G-millimetervågor kan tränga djupare in i kroppen genom svettkanaler hos människor och påverka inre organ.

Livsmiljön för människor i Tammerfors förändras i takt med att nya basstationer placeras på allt fler platser. Den genomsnittlige medborgaren uppmärksammar knappast strukturerna på hustaken och på lyktstolparna och vet inte heller hur han eller hon ska leta efter en eventuell koppling till sömnstörningar och migränattacker. Invånarna måste känna till riskerna och beslutsfattarna bör intressera sig för dem. En representant för Tammerfors stad har också bjudits in till evenemanget.

Tisdag 16.8.2022 Huvudbiblioteket Metso Föreläsningssal ”Kuusi” kl. 17-19

PROGRAM:

  • Varför har hundratals forskare uttryckt oro över 5G:s och millimetervågors inverkan på miljön, energiförbrukningen och hälsan? Mikko Ahonen, fil.dr
  • Internationella framställningar för att minimera miljö- och hälsorisker: emfscientist.org, 5gappeal.eu Professor emer. Rainer Nyberg
  • Offentlig debatt

ORGANISATOR: Finlands Strålskydd rf, lokalavdelningen i Tammerfors
www.sust.fi
Förfrågningar: posti [at] sust.fi

Källor:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/tampere-aikoo-olla-yksi-euroopan-nopeimmista-kaupungeista-uuden-5g-verkon-kayttoonoton-myota?publisherId=54555086&releaseId=69944465

https://www.researchgate.net/publication/49813552_Modelling_millimetre_wave_propagation_and_absorption_in_a_high_resolution_skin_model_The_effect_of_sweat_glands

https://www.researchgate.net/publication/24415748_The_electromagnetic_response_of_human_skin_in_the_millimetre_and_submillimetre_wave_range

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8933490/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19264463/

https://biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23261519/

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0026/html