Säteilyturva-logo
Meny

EU-kommissionen har registrerat medborgarinitiativet Stoppa (((5G))) – var uppkopplad men skyddad

14.10.2021 EU Stay connected but protected

EU-kommissionen beslutade den 7 oktober 2021 att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Stop (((5G))) – var uppkopplad men skyddad”. Arrangörerna av initiativet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att bättre skydda allt slags liv från risker med radiofrekventa elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning, för att skydda mot miljöpåverkan av 5G och digitalisering, ökat dataskydd, cyberbrott och för att säkerställa ett ändamålsenligt skydd (bland annat mot it-brottslighet) av personuppgifter som behandlas med dessa nya typer av kommunikationsteknik.

EU-kommissionen anser att det europeiska medborgarinitiativet uppfyller de formella villkoren som fastställs i relevant lagstiftning att initiativet är juridiskt giltigt. I detta skede har kommissionen dock inte analyserat förslagets innehåll.

Nu när initiativet är registrerat kan arrangörerna börja samla in underskrifter av alla medborgare i alla EU-länder. Om ett medborgarinitiativ inom ett år får totalt en miljon underskrifter från minst sju EU-länder måste kommissionen utvärdera innehållet i detalj och ta upp frågan. Kommissionen kan då besluta att gå vidare med initiativet eller inte, men måste i vilket fall som helst motivera sitt beslut. Läs mer om vad Kommissionen skriver om medborgarförslaget: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4995

Finland är ett av de 7 ansvarsländerna som är med som arrangör för att man ska kunna starta ett EU-medborgarinitiativ, Ann-Katrine Backman, sekreterare i Finlands Strålskydd rf. har varit med och författat medborgarförslaget. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_sv

Efter att EU-kommissionen registrerat initiativet, så har arrangörerna 6 månader på sig att besluta om när namninsamlingen börjar. Sedan har arrangörerna 1 år på sig att samla in 1 miljon underskrifter. Preliminärt har det beslutats att namninsamlingen startar 1 mars 2022.