Säteilyturva-logo
Meny

Mobil orsakade tumör i örat

12.05.2023

Arbetarskyddsnämnden ålades att betala ersättning till arbetstagaren

Källa: Strålskyddsstiftelsen, Sverige www.stralskyddsstiftelsen.se (med tillstånd)

Domstolen i Turin fastställde 2. november 2022 att en mans hörselnervstumör orsakats av användning av mobiltelefon under 13 år i arbetet. Tumören, som uppstod på den vänstra sidan där mobilen alltid användes, har lett till dövhet på vänster öra, förlamning av vänster sida av ansiktet, balansproblem och depression.

Mannen, som idag är 63 år, arbetade som tekniker för ett stålföretag i Aosta och använde mobiltelefon i sammanlagt över 10 000 timmar, i genomsnitt 2,5 timmar om dagen. Mannen höll alltid mobilen mot vänster öra, där tumören utvecklades, under 13 år mellan 1995 och fram till det år då han fick diagnosen hörselnervstumör 2008.

Mannen begärde ersättning för arbetsskada från INAIL (Instituto Nationale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sur Lavoro), Italiens statliga institut som ersätter människor som skadats i arbetet. Domstolens nya beslut betyder att mannen ska ha ersättning av INAIL för arbetsskada och fastställer därmed även tidigare beslut från den lägre instansen i Aosta, som hade överklagats av INAIL. Mannen tillerkänns 350 euro i månaden för arbetsrelaterad sjukdom.

Detta är det andra fallet där en domstol i Italien har beviljat ersättning för hjärntumör orsakad av mobilanvändning i arbetet. Även tidigare har italiensk domstol fastställt att mobilanvändning orsakade hjärntumör i ett annat arbetsskadeärende år 2020. En  anställd hos telekombolaget Telecom Italia hade utvecklat hjärntumör till följd av intensiv användning av mobiltelefon i arbetet (4 timmar om dagen under 15 år).

Den expert som domstolen i Turin  anlitat för expertutlåtande i ärendet, Professor Roberto Albera vid Turins Universitet, som publicerat över 400 vetenskapliga artiklar och som utfört över 10 000 kirurgiska operationer varav 200 på just hörselnervstumörer, konstaterade att det är en ”hög sannolikhet” att mobilen orsakade tumören.

Lennart Hardells forskning viktig

Domstolsbeslutet baserades i första hand på resultaten från den svenska forskargruppen runt cancerläkaren och epidemiologen Lennart Hardell, som visat att mobiltelefoner ökar risken för både malign hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven. Den stora djurstudien från NTP (National Toxicology Program) visade även klara belägg för ökad risk för samma typ av tumör som mannen drabbades av och bekräftade därmed i djurförsök de resultat som Hardells grupp redovisat gällande ökad risk för hörselnervstumör.

Däremot bedömdes forskning som finansierats delvis av telekomindustrin som mindre trovärdig, exempelvis WHO-studien Interphone.

Stefano Bertoni, den advokat som försvarade den mobiltumördrabbade mannens intressen, säger följande i en kommentar till domen:

– För de som hanterar liknande ärenden är det viktigt att påminna experter och domare att den vetenskapliga litteraturen har under de gångna åren fullkomligt invaderats av artiklar skrivna av de som är finansierade av telekombolagen. Syftet är att förvilla och distrahera om riskerna. Den största faran för allmänheten är den förrädiska känslan av säkerhet.

Lennart Hardell anser att domstolen i Italien nu slagit fast att resultaten i Hardellgruppens studier om ökad risk för tumör på hörselnerven vid användning av mobiltelefon är korrekta:

– Även trådlösa bordstelefoner (DECT) ökar risken. Våra resultat har ifrågasatts av både telekomindustrin och deras associerade experter. Ofta har detta gjorts på ett ovetenskapligt sätt utan korrekt redovisning av vetenskapliga fakta.

Vidare pekar Lennart Hardell på att hans forskargrupp även redovisat ökad risk för hjärntumör (gliom) vid användning av trådlösa telefoner:

– Även dessa resultat har bekräftats i djurstudier (NTP). Den radiofrekventa strålningen måste nu klassas som cancerframkallande. De som drabbas av tumör på hörselnerven (acusticus neurinom) eller hjärntumör (gliom) har rätt till ersättning. Tyvärr är det som Stefano Bertone konstaterar så att det är telekomindustrin och deras representanter som syns och hörs i media medan de som ifrågasätter deras tolkning att ingen risk finns blir tystade. Den italienska domen måste resultera i en annan syn på riskerna med radiofrekvent strålning. Den är ett miljögift som måste hanteras, regleras och minimeras. Den som förgiftar miljön måste betala konsekvenserna, vilket den italienska domen visar.

Mer info:

Artikel i La Repubblica – 5 november 2022

Forskning visar sammantaget ökad risk för hjärntumör av mobilanvändning. Meta-analys Choi et al, 2020.

Mobilstrålning bör betraktas som cancerogen för människa Grupp 1. Uppfyller Hill-kriterierna. Hardell, Carlberg 2013.


Bli medlem

Aktivera dig du också – ta hand om allas vår framtid

Genom att gå med i vår förening Finlands Strålskydd kan du bidra till en säkrare framtid.

Du kan även välja att bara gå med i e-postlistan och hjälpa oss att sprida föreningens budskap.