Säteilyturva-logo
Meny

Trådlösa nätverk är en stor hälsorisk

30.08.2023
Professor emeritus Rainer Nyberg, Vasa

Nu har en ny forskningsöversikt om strålningens skadliga effekter publicerats på nätet för gratis nedladdning. Den är skriven av föreningens ordförande professor emeritus Rainer Nyberg tillsammans med dr. Julie McCredden från Australien och Lennart Hardell, som är forskare, tidigare professor och canceröverläkare i Örebro. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitlig.

EU-kommissionen har under de 5 senaste åren fått sju 5G Appeller, varje gång med ny forskning som bevisar hälsorisker av strålning från trådlös teknik bl.a. 4G och 5G. Över 430 forskare och läkare bekräftar 5G Appellen. EU kommissionen borde alltså veta att strålningen är en allvarlig hälsorisk. Ändå fortsätter EU att godkänna de alltför höga gränsvärden som rekommenderats av en liten grupp (14 personer) sakkunniga (ICNIRP) som tycks stöda industrins vinstintressen.

Den nya artikeln ger en översikt av mer än 100 vetenskapliga och juridiska källor. Den bevisar att de strålningsnivåer som EU nu tillåter är ca en miljon gånger för höga för att skydda växter, insekter djur och människor. Vi alla – men särskilt barn – kan skadas av den pulserade strålningen från många olika samtidiga strålningskällor t.ex. mobiltelefoner, mobilmaster, smarta el- och vattenmätare, WiFi routers, bärbara datorer och läsplattor som flitigt används i skolor.

Strålningen orsakar skador på hjärta, blod, hjärnceller och spermier. Den har därtill bevisats bidra till DNA-skador och cancer. Även växter, träd och djur t.ex. kor, råttor, möss, fåglar, fågelägg och insekter skadas. Orsaken är att den strålning som EU nu godkänner dvs. 10 000 000 mikroWatt/m2 är en miljon gånger för stark. Tre grupper framstående forskare rekommenderar att strålning skall få vara högst 0,1 (på natten) och 10 mikroWatt/m2 dagtid i stället för 10 miljoner mikroWatt/m2

Artikeln drar slutsatsen att: EU:s nuvarande agerande står i direkt strid med de grundvalar som EU byggdes på. Genom att fortsätta stödja den industriledda utbyggnaden av 5G, 6G och smarta mätare bryter EU mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU-fördraget och EU:s rättspraxis, som alla är överens om att: Skyddet av hälsa och miljö har företräde framför ekonomiska överväganden.

Du kan gratis ladda ner den engelskspråkiga artikeln till din dator och skriva ut den om du vill: https://doi.org/10.1515/reveh-2023-0046


Vi på föreningen Finlands Strålskydd förespråkar kabelburet nätverk, utan trådlösa signaler. Vi har tillägnat en egen sida för Skolor. På våra sidor Hälsoinfo och Faktablad kan du läsa om trådlösa signalers inverkan på hälsan. Tekniska lösningar hittar du på vår sida Skydda dig. På vår sida Filmer finns informativa videomaterial. Vad skriver myndigheter och tillverkare? Det får du veta i vårt infoblad.


Bli medlem i Finlands Strålskydd

Aktivera dig du också – ta hand om allas vår framtid

Genom att gå med i vår förening kan du bidra till en säkrare framtid.

Du kan även välja att bara gå med i e-postlistan och hjälpa oss att sprida information om frågor som är viktiga för vår förening.